МЕНТОРИ

12

НЕДЕЛИ

45

НАСТАВА

360

+ПРАКСА

120

ПРЕДМЕТИ

СЕМЕСТАР I

ИЛУСТРАЦИЈА / ADOBE Illustrator

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 48

МЕНТОР: ЗОРАН КАРДУЛА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ADOBE ILLUSTRATOR;
  • ТИПОВИ НА ИЛУСТРАЦИЈА;
  • КАРАКТЕР ИЛУСТРАЦИЈА;
  • КОРПОРАТИВНА ИЛУСТРАЦИЈА – ЛОГО;
  • ПOСТЕР ДИЗАЈН;
  • ДИЗАЈН НА КНИГА.

ФОТОГРАФИЈА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 48

МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ИСТОРИЈА И ОСНОВИ НА ФОТОГРАФИЈА;
 • ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОТО-КАМЕРА;
 • ФОТОГРАФСКИ ДИСЦИПЛИНИ;
 • ФОТОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ;
 • ФОТОГРАФСКО ОСВЕТЛУВАЊЕ;
 • КОНЦЕПТ И МЕТОДОЛОГИЈА.

ТИПОГРАФИЈА / ADOBE InDesign

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ВЛАТКО РИСТОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПИСМА;
  • ПРАВИЛА И ПРИНЦИПИ;
  • LAYOUT [УРЕДУВАЊЕ НА ТЕКСТ];
  • ТИПОГРАФИЈА ВО АДВЕРТАЈЗИНГ;
  • ПИКТОГРАМИ;
  • ЛОГО И ЛОГОТИП.

ПОСТПРОДУКЦИЈА / ADOBE Photoshop

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 48

МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ADOBE PHOTOSHOP;
 • ВОВЕД ВО ЕСТЕТИКА;
 • ПОСТПРОДУКЦИЈА НА ФОТОГРАФИЈА;
 • МОНТАЖА НА ФОТОГРАФИЈА;
 • ФОТОГРАФИЈА ВО ДИЗАЈНОТ.

ЦРТАЧКИ И СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: ДОРОТЕЈ НЕШОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ИСТОРИЈА НА СЛИКАРСТВО;
 • ЦРТАЧКИ ТЕХНИКИ: МОЛИВ, ЈАГЛЕН, ПАСТЕЛ;
 • СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ: ЛАВИРАН ТУШ, АКВАРЕЛ, АКРИЛ;
 • ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ТЕХНИКИ.

ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 16

МЕНТОР: НИКОЛА УЗУНОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ШТО Е УМЕТНОСТ, А ШТО Е ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ. КАКО ДА СЕ ЧИТА И КАКО ДА СЕ ГЛЕДА УМЕТНОСТА ВО СВОЈОТ КОНТЕКСТ;
  • ПРЕГЛЕД НИЗ ИСТОРИЈАТА;
  • УМЕТНОСТА ВО 21ОТ ВЕК, СВЕТСКА СЦЕНА, ЕВРОПСКА СЦЕНА;
  • ЛОКАЛНА БАЛКАНСКА / МАКЕДОНСКА СЦЕНА

СЕМЕСТАР II

МУЛТИМЕДИЈА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 48

МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • АУДИО-ВИЗУЕЛЕН ПРОЦЕС: ПРЕДПРОДУКЦИЈА, ПРОДУКЦИЈА, ПОСТПРОДУКЦИЈА;
 • АУДИО-РЕКЛАМА;
 • ТВ-РЕКЛАМА;
 • МУЗИЧКО ВИДЕО;
 • КРАТКИ ФИЛМСКИ ФОРМИ.

ВИДЕО МОНТАЖА / ADOBE Premiere

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ДЕЈАН СМИЛЕСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

    • ADOBE PREMIERE;
    • ТЕХНИЧКИ И КРЕАТИВНИ ПРОЦЕСИ ПРИ РАБОТА НА ПОВЕЌЕ АУДИО-ВИЗУЕЛНИ ФОРМИ (РЕКЛАМА, МУЗИЧКИ СПОТ, ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ, ИГРАН ФИЛМ);
    • ОСНОВИ НА ОБРАБОТКА НА СЛИКА И ЗВУК;
    • ПАКУВАЊЕ НА ФИНАЛЕН ПРОДУКТ ЗА ВЕБ, ТВ И КИНО.

MOTION GRAPHIC / ADOBE After Effects

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ПЕТАР ЏОН

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА АНИМАЦИЈА И ПРИПРЕМА НА МАТЕРИЈАЛИ;
  • ТЕХНИЧКИ ОСНОВИ НА CINEMA 4D ( МОДЕЛИРАЊЕ И ТЕКСТУРИРАЊЕ, АНИМАЦИЈА,
   ОСВЕТЛУВАЊЕ И РЕНДЕРИРАЊЕ);
  • РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ И ИЗРАБОТКА ВО CINEMA 4D;
  • ТЕХНИЧКИ ОСНОВИ НА ADOBE AFTER EFFECTS (АНИМАЦИЈА, КОМПОЗИТИНГ);
  • ФИНАЛИЗАЦИЈА НА КРЕАТИВНИОТ КОНЦЕПТ ВО AFTER EFFECTS.

НОВИ МЕДИИ

 • БРОЈ НА ЧАСОВИ: 20
 • МЕНТОР: НИКОЛА УЗУНОВСКИ
 • НАСТАВНА ПРОГРАМА:
 •  СОЦИЈАЛНО АНГАЖИРАНА И ПАРТИЦИПАТИВНА УМЕТНОСТ;
 •  УМЕТНОСТ ВО ЈАВЕН ПРОСТОР;
 •  ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ;
 •  НАУКА И УМЕТНОСТ;
 •  НОВИ МЕДИИ.

ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: НЕБОЈША ВИЛИЌ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ПРЕГЛЕД НА ПОЈАВАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЕСТЕТИЧКИТЕ ИДЕИ;
  • ЕСТЕТИКАТА КАКО САМОСТОЈНА ФИЛОСОФСКА ДИСЦИПЛИНА ВО 19 ВЕК;
  • НОВИТЕ ПРАВЦИ ВО РАЗБИРАЊЕТО НА ЕСТЕТИКАТА ВО 20 ВЕК;
  • СОВРЕМЕНИТЕ РАЗБИРАЊА И ДИСКУРЗИВНОСТА НА ЕСТЕТИКАТА ВО СВЕТСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ТВОРЕЧКА ПРАКСА.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 16

МЕНТОР: КРИСТИНА КРАГУЈЕВСКА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ПОИМ ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ;
  • УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН;
  • УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТЕНТ.

  •  

 

 

 

КАРИЕРА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 32

МЕНТОР: КРСТО ЗЛАТКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ЛИЧЕН БРЕНДИНГ, ПР И ПРОМОЦИЈА;
 • ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ;
 • СТРАТЕГИЈА ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ;
 • БИЗНИС-МОДЕЛИ;
 • СТАРТ-АП;
 • МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА.

МЕНТОРИ

Петар Павлов
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ДИЗАЈНЕР
СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА РАЗВОЈ НА БРЕНД И ДИЗАЈН НА ПАКУВАЊЕ
Влатко Ристов
АРТ ДИРЕКТОР
New Moment New Ideas Company

Владимир Јанчевски
КРИТИЧАР И ТЕОРЕТИЧАР НА УМЕТНОСТА


Крсто Златков
МАРКЕТИНГ СПЕЦИЈАЛИСТ
Seavus Education & Development Center

Зоран Кардула
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР / ИЛУСТРАТОР
УМЕТНИК

Небојша Вилиќ
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
Факултет за ликовни уметности

Доротеј Нешовски
ЛИКОВЕН УМЕТНИК
ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР
Младински Културен Центар
Никола Узуновски
ДИЗАЈНЕР И УМЕТНИК


Дејан Џолев
ВИЗУЕЛЕН АРТИСТ / ФИЛМСКИ РЕЖИСЕР
УМЕТНИЧКИ КООРДИНАТОР
Џолев и уметностите
Петар Џон
MOTION GRAPHIC ДИЗАЈНЕР


Кристина Крагујевска
АДВОКАТ, ПРАВЕН ЕКСПЕРТ
Konrad Partners

Дејан Смилески
ФИЛМСКИ И ТВ МОНТАЖЕР


НАСТАВА

ОПРЕМА И УСЛОВИ: Единствена Школа за дизајн и уметност која им овозможува на студентите: современо фото и видео студио, технолошка лабараторија со таблети за цртање и 3Д принтери, цртачко и сликарско атеље и материјали за работа, комплетно опремено модно атеље;

 

МЕНТОРИ И НАСТАВА: Нетрадиционални и флексибилни едукативни методи на настава во соработка со еминентни универзитетски професори и професионалци од дејностите;

+ Развивање на креативната и техничка способност за мултимедијална практична употреба на визуелните уметности (графички дизајн, фотографија, видео) кон комерцијални (маркетинг, адвертајзинг) или уметнички дејности;

+ Аналитичко согледување и критичко толкување на теориски и концептуални прашања од историски, културен, социјален и естетски контекст на дизајнот и уметностите;

 

ИЗЛОЖБА И ПОРТФОЛИО: Реализација на портфолио и финален производ со негово јавно претставување на крајот од академската програмата, пред главни менаџери на најзначајните македонски компании (адвертајзин и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции), како и преку галериска изложба (традиционално во 5 хали) со цел лично претставување и започнување на кариера;

 

ПРАКСА И ВРАБОТУВАЊЕ: Задолжително (обезбедено) едно месечно практиканство со можност за вработување! +90% од нашите студенти се вработија во најголемите адвертајзинг и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции, медиуми, или основаа сопствени компании.

 

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
45 активни недели
360 часа [настава]
120 часа [пракса во компанија]

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 12.10.2021
КРАЈ НА НАСТАВА: 02.07.2022
ПРАКСА: лето 2022
ИЗЛОЖБА: септември 2022

ОДРЖУВАЊЕ:
3/4 ДЕНА НЕДЕЛНО

ТЕРМИН: ПОЧЕТОК: 17:00ч.

ТИТУЛА:
ВИЗУЕЛЕН АРТИСТ

МОЖНОСТ ЗА КАРИЕРА:
ВИЗУЕЛЕН АРТИСТ
ВИДЕОГРАФ
3Д АРТИСТ
АНИМАТОР
ФОТОГРАФ
АРТ ДИРЕКТОР
КРЕАТИВЕН ДИРЕКТОР
ПРЕТПРИЕМАЧ ВО КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ

ПОВИК ЗА СТИПЕНДИИ:
AПЛИКАЦИЈА ЗА 50% и 100% СТИПЕНДИРАЊЕ

Секоја година доделуваме стипендии за академските програми на кандидати со и без претходно искуство од дејноста за којашто аплицираат. Повеќе информации за начините на аплицирање и системот на вреднување можете да прочитате во самата апликациска форма.
Повикот е отворен во текот на целата година, а евалуациите на кандидатите и доделувањето на стипендиите се организира во текот на јуни и септември.

ЦЕНА: 2.450 € | 480 ЧАСА | + 120 ЧАСА ПРАКСА

ЦЕНИ СО ПОПУСТ ЗА РАНИ УПИСИдо 15 мајпопустдо 15 јулипопустдо 15 септ.попустдо 15 окт.попуст
Уплата до 15 рати без камата2.050€-400€2.250€-200€2.350€-100€2.450€/
Во готово1.950€-500€2.150€-300€2.250€-200€2.250€-200€

ПРОГРАМА ЗА ПРЕПОРАКИ | АЛУМНИ СМЕТКА

*Со секоја препорака од наш тековен или поранешен студент добивате дополнителни 50€ попуст.

**На секој наш студент по завршување на академијата му се отвара Алумни сметка со почетно салдо од 50€, со можност за неограничено надополнување и користење. Повеќе тука.