МЕСЕЦИ

9

АКТИВНИ СЕДМИЦИ

+36

НАСТАВА

520

+ПРАКСА

120

ПРЕДМЕТИ

СЕМЕСТАР I

ВОВЕД ВО ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36
МЕНТОР: ПЕТАР ПАВЛОВ
НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ГРАФИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ;
 • ТЕОРИЈА НА БОЈА;
 • ТИПОГРАФИЈА;
 • ПИКТОГРАМИ, ЕМОТИКОНИ, ИНФОГРАФИК;
 • ДИГИТАЛНИ И ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ.

ДИГИТАЛНА ИЛУСТРАЦИЈА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 48

МЕНТОР: ЗОРАН КАРДУЛА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ADOBE ILLUSTRATOR;
  • ТИПОВИ НА ИЛУСТРАЦИЈА;
  • КАРАКТЕР ИЛУСТРАЦИЈА;
  • КОРПОРАТИВНА ИЛУСТРАЦИЈА – ЛОГО;
  • ПOСТЕР ДИЗАЈН;
  • ДИЗАЈН НА КНИГА.

ФОТОГРАФИЈА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 48

МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ИСТОРИЈА И ОСНОВИ НА ФОТОГРАФИЈА;
 • ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОТО-КАМЕРА;
 • ФОТОГРАФСКИ ДИСЦИПЛИНИ;
 • ФОТОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ;
 • ФОТОГРАФСКО ОСВЕТЛУВАЊЕ;
 • КОНЦЕПТ И МЕТОДОЛОГИЈА.

ПОСТПРОДУКЦИЈА НА ФОТОГРАФИЈА;

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 48

МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ADOBE PHOTOSHOP;
 • ВОВЕД ВО ЕСТЕТИКА;
 • ПОСТПРОДУКЦИЈА НА ФОТОГРАФИЈА;
 • МОНТАЖА НА ФОТОГРАФИЈА;
 • ФОТОГРАФИЈА ВО ДИЗАЈНОТ.

ЦРТАЧКИ И СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: БЛАШКА МИ ЕВА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ИСТОРИЈА НА СЛИКАРСТВО;
 • ЦРТАЧКИ ТЕХНИКИ: МОЛИВ, ЈАГЛЕН, ПАСТЕЛ;
 • СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ: ЛАВИРАН ТУШ, АКВАРЕЛ, АКРИЛ;
 • ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ТЕХНИКИ.

ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 16

МЕНТОР: НИКОЛА УЗУНОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ШТО Е УМЕТНОСТ, А ШТО Е ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ. КАКО ДА СЕ ЧИТА И КАКО ДА СЕ ГЛЕДА УМЕТНОСТА ВО СВОЈОТ КОНТЕКСТ;
  • ПРЕГЛЕД НИЗ ИСТОРИЈАТА;
  • УМЕТНОСТА ВО 21ОТ ВЕК, СВЕТСКА СЦЕНА, ЕВРОПСКА СЦЕНА;
  • ЛОКАЛНА БАЛКАНСКА / МАКЕДОНСКА СЦЕНА

СЕМЕСТАР II

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 48

МЕНТОР: ИГОР ДЕЛОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ADOBE PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR/INDESIGN;
  • ТИПОГРАФИЈА;
  • ДИЗАЈН НА ПОСТЕР;
  • ЛОГО;
  • ВИЗУЕЛЕН ИДЕНТИТЕТ;
  • ДИЗАЈН НА АМБАЛАЖА;
  • ПЕЧАТАРСКИ И ДИГИТАЛНИ ТЕХНИКИ.

МЕТОДОЛОГИЈА НА ДИЗАЈН

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ПЕТАР ПАВЛОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИКИ НА КРЕИРАЊЕ;
 • ДИЗАЈН ПРОБЛЕМ;
 • СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
 • ДИЗАЈН РАЗМИСЛУВАЊЕ;
 • НОВИ МЕТОДИ.

МУЛТИМЕДИЈА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 48

МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ADOBE PREMIERE/AUDITION;
 • АУДИО-ВИЗУЕЛЕН ПРОЦЕС: ПРЕДПРОДУКЦИЈА, ПРОДУКЦИЈА, ПОСТПРОДУКЦИЈА;
 • АУДИО-РЕКЛАМА;
 • ТВ-РЕКЛАМА;
 • МУЗИЧКО ВИДЕО;
 • КРАТКИ ФИЛМСКИ ФОРМИ.

НОВИ МЕДИИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: НИКОЛА УЗУНОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • СОЦИЈАЛНО АНГАЖИРАНА И ПАРТИЦИПАТИВНА УМЕТНОСТ;
 • УМЕТНОСТ ВО ЈАВЕН ПРОСТОР;
 • ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ;
 • НАУКА И УМЕТНОСТ;
 • НОВИ МЕДИИ.

КАРИЕРА

КАРИЕРА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 32

МЕНТОР: КРСТО ЗЛАТКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ЛИЧЕН БРЕНДИНГ, ПР И ПРОМОЦИЈА;
 • ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ;
 • СТРАТЕГИЈА ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ;
 • БИЗНИС-МОДЕЛИ;
 • СТАРТ-АП;
 • МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА.

ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: НЕБОЈША ВИЛИЌ

НАСТАВНА ПРОГРАМА: 

  • ПРЕГЛЕД НА ПОЈАВАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЕСТЕТИЧКИТЕ ИДЕИ;
  • ЕСТЕТИКАТА КАКО САМОСТОЈНА ФИЛОСОФСКА ДИСЦИПЛИНА ВО 19 ВЕК;
  • НОВИТЕ ПРАВЦИ ВО РАЗБИРАЊЕТО НА ЕСТЕТИКАТА ВО 20 ВЕК;
  • СОВРЕМЕНИТЕ РАЗБИРАЊА И ДИСКУРЗИВНОСТА НА ЕСТЕТИКАТА ВО СВЕТСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ТВОРЕЧКА ПРАКСА.

МЕНТОРИ

Петар Павлов
ВОВЕД ВО ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
МЕТОДОЛОГИЈА НА ДИЗАЈН

Дејан Џолев
ФОТОГРАФИЈА
ПОСТПРОДУКЦИЈА НА ФОТОГРАФИЈА
МУЛТИМЕДИЈА
Кристина Крагујевска
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
Зоран Кардула
ДИГИТАЛНА ИЛУСТРАЦИЈА


Небојша Вилиќ
ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ


Крсто Златков
КАРИЕРА
Никола Узуновски
ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
НОВИ МЕДИИ

Игор Делов
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН


Блашка Ми Ева
ЦРТАЧКИ И СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ

НАСТАВА

• Нетрадиционални и флексибилни едукативни методи на настава која вклучува практична активност во студио, атеље и компјутерска лабораторија во соработка со еминентни професори од локалните универзитети, дизајн студија и бизниси;

• Развивање на креативната и техничка способност, како и стимулирање на интелектуалните, визуелни и естетски индивидуални вредности;

• Оспособување за мултимедијална практична употреба на визуелните уметности (графички дизајн, фотографија, видео) кон комерцијални (маркетинг, адвертајзинг) или уметнички дејности;

• Аналитичко согледување и критичко толкување на теориски и концептуални прашања од историски, културен, социјален и естетски контекст на уметноста и применетите уметности;

• Реализација на портфолио и финален производ со негово јавно претставување на крајот од академската програмата, пред главни менаџери на најзначајните македонски компании (адвертајзин и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции), како и преку галериска изложба со цел лично претставување и започнување на кариера;

Задолжително (обезбедено) едно месечно практиканство со можност за вработување! +90% од нашите студенти се вработија во најголемите адвертајзинг и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции, медиуми, или основаа сопствени компании.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
9 месеци
+36 активни седмици
520 часа [настава]
+120 часа [пракса]

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 12.10.2020
КРАЈ НА НАСТАВА: 02.07.2021
ПРАКСА: лето 2021
ИЗЛОЖБА: септември 2021

ОДРЖУВАЊЕ:
4 ДЕНА НЕДЕЛНО

ТЕРМИН: 17:00 - 20:30ч. [4 часа]
ТИТУЛА:
ВИЗУЕЛЕН АРТИСТ

МОЖНОСТ ЗА КАРИЕРА:
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР
ФОТОГРАФ
ИЛУСТРАТОР
РЕЖИСЕР
АРТ ДИРЕКТОР
КРЕАТИВЕН ДИРЕКТОР
ПРЕТПРИЕМАЧ ВО КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ
ЦЕНИ:
УПИСИ ДО 12 MAJ: 1.950 €
УПИСИ ДО 12 ЈУЛИ: 2.150 €
УПИСИ ДО 12 ОКТОМВРИ: 2.450 €

15 МЕСЕЧНИ РАТИ БЕЗ КАМАТА.
10 % ПОПУСТ ЗА УПЛАТА ВО ГОТОВО.