NUDE ФОТОГРАФИЈА

NUDE ФОТОГРАФИЈА

By: vladimirt Date: Мар 13, 2019

Eкслузивна работилница за NUDE ФОТОГРАФИЈА под менторство на
Владимир Тасевски и Дејан Џолев.
Учесниците практично ќе се запознаат со оваа еротска фотографска
дисциплина, преку: анализа на нејзината естетика, суштината и
комплексноста во нејзиното работење, сензуалноста наспроти
цензурата, развој на идеја и концепт, запознавање со техниките на
осветлување, комуникација со модел, етиката и кодекс на однесување.
СЕКОЈ УЧЕСНИК ЌЕ ИМА МОЖНОСТ ДА ПОСТАВИ ДВА СЕТА
[ВО ЕКСТЕРИЕР И ЕНТЕРИЕР], КАДЕ СО ПОМОШ НА МЕНТОРИТЕ ЌЕ ЈА
РЕАЛИЗИРААТ СВОЈАТА ИДЕЈА ПРЕКУ ИНДИВИДУАЛНО
РАБОТЕЊЕ СО ЖЕНСКИ NUDE МОДЕЛ.

НAПОМЕНА:
• Заинтересираните лица треба да имаат +18 години, за +16 ќе биде
потребна писмена потврда од родител/старател.
• Секој учесник задолжително ќе склучи договор за соработка,
вклучително и (model release).
* Автор на фотографиите од брошурата: Владимир Тасевски.
– цензурата на објавените фотографии е поради маркетинг политиката на
социјалните медиуми.

НА КРАЈОТ ОД ТРОДНЕВНАТА РАБОТИЛНИЦА, УЧЕСНИЦИТЕ ЌЕ ГИ
ИЗЛОЖАТ СВОИТЕ НАЈДОБРИ ДЕЛА НА ГРУПНА ИЗЛОЖБА, КАДЕ ЌЕ
БИДАТ ДОДЕЛЕНИ И СЕРТИФИКАТИ ЗА ПОСТИГНАТИОТ ТРУД.

ОДРЖАН
No student enrolled €145.00
573 Comments off
ПСИХОЛОГИЈА

ПСИХОЛОГИЈА

By: stefan Date: Мар 13, 2019

Предавањата се одржуваат во нестандарден амбиентален формат: комотно и меко седење, неколку извори на топло пригушено осветлување, класична музика, топли и ладни напивки, колачиња…

Покрај домаќинот Проф. Д-р Стефан Сидовски – Сидо, на предавањата гостуваат истакнати личности од областа на културата, уметноста, науката и општеството.

Предавањата по психологија ќе им овозможат на слушателите да се запознаат со основните поими и категории од психологијата како наука. Пред се личноста како главен предмет на истражување, проучување и осознавање. Овие предавања од психологија на личноста на секој посетител ќе му овозможи да се запознае себеси на елементарно ниво.

ОДРЖАН
No student enrolled €145.00
661 Comments off
ФИЛМСКО СЦЕНАРИО

ФИЛМСКО СЦЕНАРИО

By: nikolakuzelov Date: Мар 07, 2019

Како тим сме возбудени и мотивирани што имаме можност да ја претставиме програмата “Курс за пишување филмско сценарио”, која ќе се одржи за прв пат! – под менторство на сценаристот Никола Кузелов, во соработка со други филмски сценаристи, драматурзи, филмски режисери и монтажери.Учесниците ќе имаат можност да се запознаат со филмската драматургија, начинот на кој се раскажува приказна во сценариска форма и изградбата на протагонист како најбитен лик во филмската приказна.ЦЕЛ: ВО ТЕКОТ НА ОБУКАТА СЕКОЈ ОД УЧЕСНИЦИТЕ ЌЕ СОЗДАДЕ НЕКОЛКУ КРАТКИ СЦЕНАРИЈА И ЕДНО ФИНАЛНО СЦЕНАРИО ЗА КРАТОК ФИЛМ, КОЕ НА КРАЈ ЌЕ БИДЕ ДЕЛ ОД ИЗДАДЕНА ЗБИРКА НА ФИЛМСКИ СЦЕНАРИЈА И НЕЈЗИНА ПРОМОЦИЈА, КАДЕ ЌЕ БИДАТ ДОДЕЛЕНИ И СЕРТИФИКАТИ ЗА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА.Практичните предавања се одржуваат во нестандарден амбиентален формат: комотно и меко седење, неколку извори на топло пригушено осветлување, класична музика, топли и ладни напивки… и многу хартија и мастило!

ОДРЖАН
No student enrolled €145.00
409 Comments off