3D CAD: 3Д МОДЕЛИРАЊЕ И ДИГИТАЛНО РЕНДЕРИРАЊЕ

By: ilijapaunkov Date: Авг 28, 2020

Oваа програма има за цел изучување на Cad моделирање за кој се користи софтверот RHINO (кој дозволува моделирање на објекти со димензии) и рендерирање што ќе се изучува преку софтверите 3DSMax + Vray.

0 student
€145.00
2001 Comments off

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

 

Еден термин се состои од:

• 45 мин. практично предавање;

• 10 мин. пауза;

• 90 мин. 3D CАD

 

10 термини • 30 часа

 

* * *

ПРОГРАМА:

• Запознавање на интерфејс на RHINO и на база за почеток на моделирање;
• Креирање на геометрија во RHINO (креирање базични форми и нивна комбинација;
• Манипулација на геометрија (линиска и полигонална);
• Манипулација на геометрија (оформување на комплексни форми);
• Манипулација на геометрија ( оформување на комплексни форми);
• Вежби за манипулација на геометрија;
• Припрма за екпортирање на геометрија во посакувани формати и Експортирање;
• Запознавање на интерфејс на 3DSMax и инпортирање на модел од RHINO;
• Логика на осветлување и базично подесување на материјали и камери во 3DSMax;
• Рендерирање и презентирање на изработени модели.

 

* * *

 

• На сите учесници ќе бидат доделени сертификати за постигнатиот труд.

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ  10 термини • 30 часа
ПОЧЕТОК 02 ноември
ТЕРМИН Среда 17:00ч. – 19:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА Џолев и уметностите [ул. Благој Давков бр.16 – нас. Дебар маало]

 

ЦЕНА  195€ [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ 10% за уплата во готово

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 10 термини • 30 часа
ПОЧЕТОК 02 ноември
ТЕРМИН Среда 17:00ч. – 19:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и уметностите [ул. Благој Давков бр.16 – нас. Дебар маало]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ  30 октомври [бројот е ограничен: 10]

 

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

 

ЦЕНА  195€ [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ 10% за уплата во готово

 

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО Институт за дизајн и технологија ДОО Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210074098000150
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА 3Д моделирање и дигитално рендерирање