3D CAD : 3D МОДЕЛИРАЊЕ

By: ilijapaunkov Date: Авг 30, 2021
Oваа програма има за цел изучување на Cad моделирање за кој се користи софтверот RHINO (кој дозволува моделирање на објекти со димензии) и рендерирање што ќе се изучува преку софтверите 3DSMax + Vray.
0 student
€145.00
2331 Comments off

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 10 термини • 30 часа

Еден термин се состои од:

• 45 мин. практично предавање;

• 15 мин. пауза;

• 90 мин. вежби.

* * *

ПРОГРАМА:

• Запознавање на интерфејс на Rhino и на база за почеток на моделирање
• Креирање на геоментрија во Rhino (креирање базични форми и нивна комбинација)
• Манипулација на геометрија (линиска и полигонална)
• Манипулација на геометрија (оформување на комплексни форми)
• Вежби за манипулација на геометрија
• Припрема за експортирање на геометрија во посакувани формати и експортирање
• Композиција и поставување на камери
• Осветлување
• Материјализација
• Сетирање на рендери

* * *

• На сите учесници ќе бидат доделени сертификати за постигнатиот труд.

 

ЛОКАЦИЈА Џолев и уметностите [ ул. 50-та Дивизија бр.22 ]

 

ЦЕНА 225€ [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ 20% за уплата на целиот износ до 20-ти Септември

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 10 термини • 30 часа
ПОЧЕТОК 02 Ноември
ТЕРМИН вторник, 17:00ч. – 19:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА Џолев и уметностите [ ул. 50-та Дивизија бр.22 ]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ 30 Октомври [бројот е ограничен: 10]

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:
1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)
2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)
3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

 

ЦЕНА 225€ [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ 20% за уплата на целиот износ до 20-ти Септември

 

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО СКАЛА МАГАЗИН ДООЕЛ СКОПЈЕ
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210-0742996701-34
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА 3д моделирање