ADOBE ILLUSTRATOR

By: sandra Date: Јан 15, 2020

………..

0 student
€145.00
1158 Comments off

Еден темин се состои од:

• 45 мин. практично предавање;

• 10 мин. пауза;

• 90 мин. ADOBE Illustrator.

 

12 термини • 36 часа

 

* * *

ПРОГРАМА:

ADOBE Illustrator (алатки и техники).
+ Основи на графичка илустрација;
+ Ликовни елементи и принципи;
+ Теорија на боја;
+ Типографија;
+ Лого и Визуелен идентитет;
+ Дизајн на карактер;
+ Дизајн на корица;
+ Постер дизајн.

* * *

 

• Сите учесници ќе ги претстават своите најдобри дела на заедничка изложба, каде ќе бидат доделени сертификати за постигнатиот труд.

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ  12 термини • 36 часа
ПОЧЕТОК  23 март
ТЕРМИН  Понеделник, 17:00ч. – 19:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ  20 март [бројот е ограничен: 10]

 

ЦЕНА  185€ [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ  10% за уплата во готово

ВРЕМЕТРАЕЊЕ  12 термини • 36 часа
ПОЧЕТОК  23 март
ТЕРМИН  Понеделник, 17:00ч. – 19:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ  20 март [бројот е ограничен: 10]

 

ЦЕНА  185€ [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ  10% за уплата во готово

 

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО Институт за дизајн и технологија ДОО Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210074098000150
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Курс: Adobe Illustrator