ADOBE INDESIGN: ТИПОГРАФИЈА И ДИЗАЈН НА ТЕКСТ

By: vlatko Date: Авг 30, 2021
Оваа програма има за цел да им овозможи на студентите да се запознаат со основите на програмата Adobe InDesign. Софтверската апликација InDesign се користи за креирање на постери, флаери, магазини и книги.
0 student
€145.00
2104 Comments off

Еден термин се состои од:

• 45 мин. практично предавање;
• 15 мин. пауза;
• 90 мин. вежби.

* * *

ПРОГРАМА:

• АЛАТКИ И РАБОТЕН ПРОСТОР;
• УРЕДУВАЊЕ НА ВЕКТОРСКИ И РАСТЕРСКИ ОБЈЕКТИ;
• СТИЛОВИ;
• ТАБЕЛИ;
• ПАКУВАЊЕ НА ПРОЕКТ;
• КРЕИРАЊЕ НА МАСТЕР ПЛАНОВИ;
• УРЕДУВАЊЕ НА ТЕКСТ И ПАРАГРАФИ;
• ИНТЕРАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ;
• ПОДГОТОВКА ЗА ДИГИТАЛНА ПРИМЕНА;
• ПОДГОТОВКА ЗА ПЕЧАТЕНИ ТЕХНИКИ.

* * *

• На сите учесници ќе бидат доделени сертификати за постигнатиот труд.

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ  10 термини • 30 часа
ПОЧЕТОК  02 Ноември
ТЕРМИН  Вторник 18:00ч. – 20:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА  [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

ЦЕНА  195€ [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ 20% за уплата на целиот износ до 20-ти Септември

ВРЕМЕТРАЕЊЕ  10 термини • 30 часа
ПОЧЕТОК  02 Ноември
ТЕРМИН  Вторник 18:00ч. – 20:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ  14 Октомври [бројот е ограничен: 10]

 

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

 

ЦЕНА  195€ [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ 20% за уплата на целиот износ до 20-ти Септември

 

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО СКАЛА МАГАЗИН ДООЕЛ СКОПЈЕ
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210-0742996701-34
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Типографија