ADOBE INDESIGN: ТИПОГРАФИЈА И ДИЗАЈН НА ТЕКСТ

By: vlatko Date: Авг 28, 2020

Оваа програма има за цел да им овозможи на студентите да се запознаат со основите на програмата Adobe InDesign. Софтверската апликација InDesign се користи за креирање на постери, флаери, магазини и книги.

0 student
€145.00
1876 Comments off

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

 

Еден термин се состои од:

• 45 мин. практично предавање;

• 45 мин. ADOBE InDesign.

 

8 термини • 16 часа

 

* * *

ПРОГРАМА:

• АЛАТКИ И РАБОТЕН ПРОСТОР;
• УРЕДУВАЊЕ НА ВЕКТОРСКИ И РАСТЕРСКИ ОБЈЕКТИ;
• СТИЛОВИ;
• ТАБЕЛИ;
• ПАКУВАЊЕ НА ПРОЕКТ;
• КРЕИРАЊЕ НА МАСТЕР ПЛАНОВИ;
• УРЕДУВАЊЕ НА ТЕКСТ И ПАРАГРАФИ;
• ИНТЕРАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ;
• ПОДГОТОВКА ЗА ДИГИТАЛНА ПРИМЕНА;
• ПОДГОТОВКА ЗА ПЕЧАТЕНИ ТЕХНИКИ.

 

* * *

 

• На сите учесници ќе бидат доделени сертификати за постигнатиот труд.
• Програмата е редовен предмет на Академијата за графички дизајн.

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ  8 термини • 16 часа
ПОЧЕТОК 17 ноември
ТЕРМИН Вторник, Четврток 17:00ч. – 18:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА  [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

ЦЕНА  145€ [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ 10% за уплата во готово

ВРЕМЕТРАЕЊЕ  8 термини • 16 часа
ПОЧЕТОК  17 ноември
ТЕРМИН  Вторник, Четврток 17:00ч. – 18:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ  14 ноември [бројот е ограничен: 10]

 

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

 

ЦЕНА  145€ [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ 10% за уплата во готово

 

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО Институт за дизајн и технологија ДОО Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210074098000150
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Типографија