ДЕТСКА ЕДУКАЦИЈА И ЗАБАВА: ADOBE PHOTOSHOP

By: sandra Date: Мај 31, 2020

Курсот има за цел изучување на програмата Adobe Photoshop (мени, формати, алатки, колор корекции, текстурирање, селекции, ретуширање, маски, монтажа на фотографија…) Наменета е за деца кои сакаат да си „играат” со фотографијата, а истовремено да го научат методолошкиот развој на концептуална фотографија (од идеја преку цртеж, фотографии и финално монтажно фотографско дело). Притоа програмата е прилагодена за деца на возраст од 10-12 год. и истата е насочена кон забавни, практични и стимулативни методи на работа со искусни педагози.

0 student
Free
1829 Comments off

ВРЕМЕТРАЕЊЕ • 8 термини
ПОЧЕТОК 28.09.2020 • понеделник
ТЕРМИН Понеделник, 18:00 – 19:00

 

ПРОГРАМА:
• Запознавање со Photoshop – вовед во естетика и методологија;
• Боја, теорија на боја и филозофија на убавото;
• Фотографски принципи и елементи;
• Текстура и текстурирање;
• Вовед во монтажа;
• Методологија на монтажа;
• Фотоманипулација (комбинирање на слика од различни фотографии);
• Процес (обработка на фотографија).

 

 

ЦЕНА 4800 ден

 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ • 8 термини
ПОЧЕТОК 28.09.2020 • понеделник
ТЕРМИН Понеделник, 18:00 – 19:00

 

ОНЛАЈН НАСТАВА • еднаш неделно • 60 мин.

 

ЦЕНА 4800 ден

 

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО СКАЛА МАГАЗИН ДООЕЛ Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210-0742996701-34
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Фотошоп кидс