Курс: Adobe Premiere | SKALA - Џолев и уметностите

ADOBE PREMIERE: ВИДЕО МОНТАЖА

By: САНДРА ЃОРГИЕВА Date: Авг 01, 2022
Оваа програма има за цел да им овозможи на студентите да се запознаат со основите на програмата Adobe Premiere Pro – софтверска апликација за уредување на видеа. Покрај техничкиот аспект, студентите ќе имаат можност да се запознаат со елементарните принципи во филмската и ТВ монтажа.
0 student
€185.00
3628 Comments off

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 10 термини • 30 часа

Еден термин се состои од:

• 45 мин. практично предавање;

• 15 мин. пауза;

• 90 мин. вежби.

 

ПРОГРАМА:

• Основни алатки за користење / ADOBE Premiere Pro;
• Технички и креативни процеси при работа на повеќе аудио-визуелни форми (you tube продукти, тв реклама, музичко видео, игран/документарен филм);
• Монтажа на слика и звук;
• Пакување на финален продукт за веб, тв и кино проекција.

 

* * *

На сите учесници ќе бидат доделени сертификати за постигнатиот труд.
ЛОКАЦИЈА: Џолев и уметностите [ ул. 50-та Дивизија бр.22 ]

 

ЦЕНА: 215€ [плаќање на 4 или 6 месечни рати без камата] *IUTE Pay 0

 

ПОПУСТ:
10% за уплата на целиот износ до 17 март

 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 10 термини • 30 часа
ПОЧЕТОК: 19 Март
ТЕРМИН: Недела, 15:30 – 18:00

 

ЛОКАЦИЈА: Џолев и уметностите [ ул. 50-та Дивизија бр.22 ]

 

ЦЕНА: 215€ [плаќање на 4 или 6 месечни рати без камата] *IUTE Pay 0

 

ПОПУСТ:
10% за уплата на целиот износ до 17 март

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО СКАЛА МАГАЗИН ДООЕЛ СКОПЈЕ
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210-0742996701-34
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Видео монтажа