ADOBE PREMIERE: ФИЛМСКА И ТВ МОНТАЖА

By: dejansmilevski Date: Дек 14, 2020
Оваа програма има за цел да им овозможи на студентите да се запознаат со основите на програмата Adobe Premiere Pro – софтверска апликација за уредување на видеа. Покрај техничкиот аспект, студентите ќе имаат можност да се запознаат со елементарните принципи во филмската и ТВ монтажа.
0 student
€145.00
2325 Comments off

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 12 термини • 36 часа

Еден термин се состои од:

• 45 мин. практично предавање;

• 15 мин. пауза;

• 90 мин. вежби.

 

 

* * *

 

 

ПРОГРАМА:

• ТЕХНИЧКИ И КРЕАТИВНИ ПРОЦЕСИ ПРИ РАБОТА НА ПОВЕЌЕ АУДИО-ВИЗУЕЛНИ ФОРМИ (РЕКЛАМА, МУЗИЧКИ СПОТ, ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ, ИГРАН ФИЛМ);
• ОСНОВИ НА ОБРАБОТКА НА СЛИКА И ЗВУК;
• ПАКУВАЊЕ НА ФИНАЛЕН ПРОДУКТ ЗА ВЕБ, ТВ И КИНО.

 

* * *

 

 

• На сите учесници ќе бидат доделени сертификати за постигнатиот труд.
• Програмата е редовен предмет на Академијата за визуелни уметности.

 

ЛОКАЦИЈА Џолев и уметностите [ул. Благој Давков бр.16 – нас. Дебар маало]

 

ЦЕНА 225€ [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ 10% за уплата на целиот износ

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 12 термини • 36 часа
ПОЧЕТОК 03 април
ТЕРМИН Сабота, 17:00ч. – 19:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА Џолев и уметностите [ул. Благој Давков бр.16 – нас. Дебар маало]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ 31 март [бројот е ограничен: 10]

 

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

 

ЦЕНА 225€ [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ 10% за уплата на целиот износ

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО СКАЛА МАГАЗИН ДООЕЛ СКОПЈЕ
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210-0742996701-34
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Филмска и ТВ монтажа