СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ

By: nikola Date: Мар 15, 2019

Поради непостоењто на константно активна сцена на современата уметност во Македонија, и скоро непостоечките интерес за значењето на визуелната уметност во општата јавност, предложуваме предавања за современа уметност, како таа да се чита и разбере и зошто таа е важна посебно таку каде што недостасува.

0 student
€145.00
604 Comments off

• Што е уметност а што е историја на уметност. Како да се чита и како да се гледа уметноста во својот контекст. Краток прелет низ истоијата.
• Разлика помеѓу модерна и современа. Индустриска револуција-пост втора светска војна
• Уметноста во 21от век, светска сцена, Европска сцена
• Локална Блкaнска / Македонска сцена
• Социјално ангажирана и партиципативна уметност;
• Уметност во јавен простор;
• Применета уметност;
• Наука и уметност;
• Нови медии.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ  5 седмици
ПОЧЕТОК  13ти мај
ТЕРМИН  Понеделник, 19:00ч.

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ  10ти мај [бројот е ограничен: 10]

 

ЦЕНА  45€

ПОПУСТ  5% за сите кои биле дел од програмите на “Џолев и уметностите”

 

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО Институт за дизајн и технологија ДОО Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210074098000150
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Курс: Современа уметност