ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

By: doro Date: Окт 12, 2019
ЗА СИТЕ ГЕНЕРАЦИИ КОИ САКААТ РЕКРЕАТИВНО ДА СЕ ЗАНИМАВААТ СО ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ!

Учесниците на курсот ќе имаат можност да се запознаат со основите на ликовната уметност преку цртачките и сликарски техники. Ќе ги совладаат принципите на композиција, конструкција на поставка, визирање, градација, топли и ладни бои, тон и поделба на плановите преку користење на различни цртачки и сликарски техники зависно од желбата на партиципиентот и моменталната наставна содржина (молив, туш, акрилни бои, водени бои, четка, шпакла и слично).

0 student
€145.00
1534 Comments off

Еден темин се состои од:

• 45 мин. практично предавање;

• 10 мин. пауза;

• 90 мин. цртање и сликање.

 

10+1 седмици • 10+1 термини • 30 часа

 

1. Слободна тема • Молив;
2. Геометрија • Пастел;
3. Индустриски форми • Лавиран туш;
4. Природни форми • Акварел;
5. Архитектура • Акрил;
6. Пејзаж • Слободна техника [во екстериер];
7. Апстракција • Слободна техника [гости: ликовен уметник];
8. Портрет • Слободна техника;
9. Портрет • Слободна техника [гости: портрет модел];
10. Селекција и анализа [подготовки за изложњба]
11. Изложба на ликовни дела

* * *

 

• Сите учесници ќе ги претстават своите најдобри дела на заедничка изложба, каде ќе бидат доделени сертификати за постигнатиот труд.

* * *

 

• Сите материјали за работа се вклучени во цената.

 

ЦЕНА  9.570 ден. [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ  10% за уплата во готово на целиот износ.

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО Институт за дизајн и технологија ДОО Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210074098000150
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Курс: Цртање и сликање

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ  10+1 седмици • 10+1 термини • 30 часа
ПОЧЕТОК  7 јуни
ТЕРМИН  Недела, 16:00ч. – 18:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ 6 јуни [бројот е ограничен: 10]

 

ЦЕНА  9.570 ден. [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ  10% за уплата во готово на целиот износ.

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО Институт за дизајн и технологија ДОО Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210074098000150
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Курс: Цртање и сликање