ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

By: aleksandrapepica Date: Авг 28, 2020

Целта на оваа програма е да се изучат основите на маркетинг за социјални медиуми. Креирање содржина, спонзорирање, разни дигитални тактики и стратегии преку примери. Користење на алатки за анализа на резултати и комуницирање со краен корисник.

Опфаќа креирање (дизајнирање) на креативи за социјални медиуми. Нивна адаптација во димензии и соодветни визуелни промени според каналот (Facebook, Instagram, Linkedln, Twitter…) како и останати веб банери (Google Ads).

При тоа студентите ќе имаат можност да направат кратка видео анимација од фотографии, преку која ќе прикажат движење на фотографиите, кои ќе содржат текст.

0 student
€145.00
1898 Comments off

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

 

Еден термин се состои од:

• 45 мин. практично предавање;

• 45 мин.

 

10 термини • 20 часа

 

* * *

ПРОГРАМА:

• Intro Digital;
• Intro Illustrator;
• Content;
• Развој на KV според теми и алтернативни решенија. Brand identity;
• Основни дигитални платформи;
• Intro Photoshop;
• Развој на стратегија и комуникација;
• Креирање на GIF решенија и развој на дизајн за стратегија;
• Примери и трендови;
• Работење на вистинска стратегија.

 

* * *

 

• На сите учесници ќе бидат доделени сертификати за постигнатиот труд.

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ  10 термини • 20 часа
ПОЧЕТОК 07 октомври
ТЕРМИН Среда, 20:00ч. – 21:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

ЦЕНА  190€ [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ 10% за уплата во готово

ВРЕМЕТРАЕЊЕ  10 термини • 20 часа
ПОЧЕТОК  07 октомври
ТЕРМИН  Среда, 20:00ч. – 21:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ  05 октомври [бројот е ограничен: 10]

 

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

 

ЦЕНА  190€ [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ 10% за уплата во готово

 

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО Институт за дизајн и технологија ДОО Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210074098000150
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Маркетинг