FUSION 360 + CURA: 3Д МОДЕЛИРАЊЕ И 3Д ПЕЧАТЕЊЕ

By: valentindaniloski Date: Дек 14, 2020
На оваа програмата ќе се совладаат софтверите Fusion 360 и Cura за потребите на 3Д моделирање. Сите учесници ќе имаат можност да скицираат на таблети, се до финален 3Д прототип со печатење на 3Д принтери. Програмата е препорачлива за сите дизајнери на ентериер и мебел, индустриски и продукт дизајнери, гејм дизајнери и илустратори.
0 student
€145.00
2287 Comments off

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 10 термини • 30 часа

Еден термин се состои од:

• 45 мин. практично предавање;

• 15 мин. пауза;

• 90 мин. вежби.

 

 

* * *

 

ПРОГРАМА:

• Алатки и работен простор на FUSION 360;
• Имплементација на прототип;
• Еден производ па се до негови подсклопови;
• Напредно моделирање;
• Дигитално рендерирање;
• Алатки и работен простор на CURA;
• Ракување со 3Д печатачи – ULTIMAKER 3;
• Ракување со 3Д печатачи – ULTIMAKER 2+;
• 3Д принтање на готови модели;
• 3Д принтање на готови модели 2.

 

* * *

 

• На сите учесници ќе бидат доделени сертификати за постигнатиот труд.

 

ЛОКАЦИЈА Џолев и уметностите [ул. Благој Давков бр.16 – нас. Дебар маало]

 

ЦЕНА 195€ [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ 10% за уплата на целиот износ

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 10 термини • 30 часа
ПОЧЕТОК 03 април
ТЕРМИН Понеделник, 17:00ч. – 19:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА Џолев и уметностите [ул. Благој Давков бр.16 – нас. Дебар маало]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ 30 април [бројот е ограничен: 10]

 

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

 

ЦЕНА 195€ [плаќање на 2 месечни рати]

ПОПУСТ 10% за уплата на целиот износ

 

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО СКАЛА МАГАЗИН ДООЕЛ СКОПЈЕ
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210-0742996701-34
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА 3д моделирање и 3д печатење