ЛЕТНА ПРОГРАМА: ПРЕДАВАЊА: ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

By: kristinakragujevska Date: Апр 26, 2021
Интелектуалната сопственост се однесува на креациите на човековиот ум. Предавањата од областа на интелектуалната сопственост ќе го опфатат поимот за интелектуалната сопственост v. индустриска сопственост, поим за авторско право, како и права од индустриска сопственост и нивна заштита.
0 student
€145.00
1581 Comments off

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 3 термини • 9 часа

 

ПРОГРАМА

 

• Поим за интелектуална сопственост;

• Поим за автор и авторско право;

• Права од индустриска сопственост (поим за трговска марка, индустриски дизајн и патент);

• Поднесување на пријава за заштита.

 

 

* * *

 

 

 

ЛОКАЦИЈА Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

 

ЦЕНА 95€

 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 3 термини • 9 часа
ПОЧЕТОК 12 јули
ТЕРМИН Понеделник, вторник, среда, 17:00ч. – 19:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ 09 јули [бројот е ограничен: 10]

 

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

 

ЦЕНА 95€

 

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО СКАЛА МАГАЗИН ДООЕЛ СКОПЈЕ
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210-0742996701-34
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Интелектуална сопственост