ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ

By: vladimirjancevski Date: Јул 28, 2020

Предмет на оваа програма е запознавање со мултидисциплинарната наука, која бара објективно испитување на уметноста низ времето, класифицирајќи ги културите и создавајќи периодизации преку набљудување на специфичните и влијателни карактеристики на уметноста.

Научете за визуелната уметност која произлегува од секоја активност или производ создадени од човекот во визуелна форма за естетски или комуникативни цели, изразувачки идеи, емоции или главно како поглед на светот.

0 student
€145.00
1238 Comments off

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

 

ПРОГРАМА:
• Уметност: Што? Како? Зошто?;
• Историјата на уметноста и визуелната култура: контекст  и основни поими;
• Од предисториското непознато кон историската епоха;
• Античкиот свет: Грчко-римските класични вредности;
• Низ визуелното шаренилото на мрачната ера;
• Спротивставени светови: Конзервативниот исток и западната преродба;
• Раѓањето на модерниот свет и автономијата на уметноста;
• Уметноста во современоста: постисториски паралелизам.

 

* * *

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 8 термини • 16 часа
ПОЧЕТОК  19 октомври
ТЕРМИН Понеделник, Вторник, Среда, Четврток, 17:00ч. – 18:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

ЦЕНА  45€

ВРЕМЕТРАЕЊЕ  8 термини • 16 часа
ПОЧЕТОК 19 октомври
ТЕРМИН  Понеделник, Вторник, Среда, Четврток, 17:00ч. – 18:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ 16 октомври [бројот е ограничен: 10]

 

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

 

ЦЕНА  45€

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО Институт за дизајн и технологија ДОО Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210074098000150
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Историја на уметност