NUDE ФОТОГРАФИЈА » Djolev And The Arts

NUDE ФОТОГРАФИЈА

By: vladimirt Date: Авг 28, 2020
Eкслузивна работилница за NUDE ФОТОГРАФИЈА под менторство на Владимир Тасевски.
Учесниците практично ќе се запознаат со оваа еротска фотографска дисциплина, преку: анализа на нејзината естетика, суштината и комплексноста во нејзиното работење, сензуалноста наспроти цензурата, развој на идеја и концепт, запознавање со техниките на осветлување, комуникација со модел, етиката и кодекс на однесување.
0 student
€145.00
1395 Comments off
Часовите се одржуваат под строго дефинирани услови и мерки за безбедна и продуктивна настава.

 

ДЕН I. 18.09. ВО ЏОЛЕВ И УМЕТНОСТИТЕ.

• Запознавање на учесниците со програмата и структурата на
работилницата.
• Поделба на групи и креирање распоред на фотографирање.

ДЕН II. 19.09. ВО ЕНТЕРИЕР

• Анализа на студиски акт [1 час]
• Демонстрација на техники на осветлување [1 час]
• Фото-сет [6 часа – од кои 1 час пауза]

ДЕН III. 20.09. ВО ЕКСТЕРИЕР.

• Анализа на акт во ентериер [1 час]
• Демонстрација на техники на осветлување [1 час]
• Фото-сет [6 часа – од кои 1 час пауза]

СЕКОЈ УЧЕСНИК ИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ:

• Комплетна светлосна опрема за фотографирање;
• Индивидуално работење со nude женски модел;
• Инструкции и супервизија на процесот под менторство на
• Владимир Тасевски;
• 2 професионални шминкерки.

 

НAПОМЕНА:
• Заинтересираните лица треба да имаат +18 години, за +16 ќе биде
потребна писмена потврда од родител/старател.
• Секој учесник задолжително ќе склучи договор за соработка,
вклучително и (model release).
* Автор на фотографиите од брошурата: Владимир Тасевски.
– цензурата на објавените фотографии е поради маркетинг политиката на
социјалните медиуми.

НА КРАЈОТ ОД ТРИДНЕВНАТА РАБОТИЛНИЦА, УЧЕСНИЦИТЕ ЌЕ ГИ
ИЗЛОЖАТ СВОИТЕ НАЈДОБРИ ДЕЛА НА ГРУПНА ИЗЛОЖБА, КАДЕ ЌЕ
БИДАТ ДОДЕЛЕНИ И СЕРТИФИКАТИ ЗА ПОСТИГНАТИОТ ТРУД.

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

ЦЕНА  95€

ВРЕМЕТРАЕЊЕ  • 3 термини
ПОЧЕТОК  18 септември
ТЕРМИН Петок: 20:00 – 21:30; Сабота: 12:00 – 18:00; Недела: 12:00 -18:00

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ  15 септември [бројот е ограничен: 10]

 

Часовите се одржуваат под строго дефинирани услови и мерки за безбедна и продуктивна настава.

 

ЦЕНА  95€

 

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО Институт за дизајн и технологија ДОО Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210074098000150
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА нуде фотографија