ОБУКА ЗА СОФТВЕРСКИ АПЛИКАЦИИ ЗА ВЕКТОРСКА И РАСТЕРСКА ГРАФИКА

By: djolevvlatko Date: Јул 05, 2020

ПРОГРАМАТА: Има за цел изучување на компјутерски софтвери за векторска и растерска графика: ADOBE Illustrator/Photoshop/InDesign.
 
ОПРЕМА И УСЛОВИ: Единствена Школа за дизајн и уметност која им овозможува на студентите: современо фото и видео студио, технолошка лабараторија со таблети за цртање и 3Д принтери, цртачко и сликарско ателје и материјали за работа, комплетно опремено модно ателје;
 
МЕНТОРИ И НАСТАВА: Нетрадиционални и флексибилни едукативни методи на настава во соработка со еминентни универзитетски професори и професионалци од дејностите.

0 student
€145.00
1593 Comments off

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 132
ТЕРМИНИ: 44

 

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 12.10.2020
КРАЈ НА НАСТАВА: 12.02.2021
ОДРЖУВАЊЕ: 2/3 ДЕНА НЕДЕЛНО [ВО ЗАВИСНОСТ ОД МОДУЛОТ]
ТЕРМИН: 17:00

 

НАСТАВА:

 

1. СОФТВЕР: ADOBE ILLUSTRATOR
БРОЈ НА ЧАСОВИ: 48
МЕНТОР: ВЛАТКО РИСТОВ
НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• АЛАТКИ И РАБОТЕН ПРОСТОР;
• ОСНОВИ НА ВЕКТОРСКА ГРАФИКА;
• МЕТОДОЛОГИЈА НА КРЕИРАЊЕ;
• ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ ЗА КРЕИРАЊЕ НА ВЕКТОРСКА ГРАФИКА;
• КРЕИРАЊЕ НА ИЛУСТРАЦИИ СО АЛАТКИ ЗА ЦРТАЊЕ;
• КОРИСТЕЊЕ НА БОЈА, ГРАДИЕНТИ И ПАТЕРНИ;
• TEКСТ И ТИПОГРАФИЈА;
• СЛОЕВИ ВО ВЕКТОРСКА ГРАФИКА;
• КРЕИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЧЕТКИ;
• ПРИМЕНА НА ВЕКТОРСКА ГРАФИКА ВО ДИЗАЈН.

_____________________________
2. СОФТВЕР: ADOBE PHOTOSHOP
БРОЈ НА ЧАСОВИ: 48
МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ
НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• АЛАТКИ И РАБОТЕН ПРОСТОР;
• ОСНОВИ НА РАСТЕРСКА ГРАФИКА;
• ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ;
• ОБРАБОТКА НА КОМПОЗИЦИЈА И ПЕРСПЕКТИВА;
• РЕТУШИРАЊЕ НА РАСТЕРСКА ГРАФИКА;
• ОБРАБОТКА НА БОЈА И СВЕТЛО;
• СЛОЕВИ И МАСКИ ВО РАСТЕРСКА ГРАФИКА;
• КРЕИРАЊЕ АКЦИИ;
• ПРИМЕНА ВО ДИЗАЈН И МОНТАЖА НА ФОТОГРАФИЈА.

_____________________________
3. СОФТВЕР: ADOBE INDESIGN
БРОЈ НА ЧАСОВИ: 32
МЕНТОР: ВЛАТКО РИСТОВ
НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• АЛАТКИ И РАБОТЕН ПРОСТОР;
• УРЕДУВАЊЕ НА ВЕКТОРСКИ И РАСТЕРСКИ ОБЈЕКТИ;
• КРЕИРАЊЕ НА МАСТЕР ПЛАНОВИ;
• УРЕДУВАЊЕ НА ТЕКСТ И ПАРАГРАФИ;
• ИНТЕРАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ;
• ПОДГОТОВКА ЗА ДИГИТАЛНА ПРИМЕНА;
• ПОДГОТОВКА ЗА ПЕЧАТЕНИ ТЕХНИКИ.

_____________________________
ЦЕНА  67,650ден [плаќање на 6 месечни рати]
ПОПУСТ  10% за уплата во готово на целиот износ.

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО ЏОЛЕВ И УМЕТНОСТИТЕ Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210-0734132601-75
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА ОБУКА ЗА СОФТВЕРСКИ АПЛИКАЦИИ ЗА ВЕКТОРСКА И РАСТЕРСКА ГРАФИКА

 

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 132
ТЕРМИНИ: 44

 

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 12.10.2020
КРАЈ НА НАСТАВА: 12.02.2021
ОДРЖУВАЊЕ: 2/3 ДЕНА НЕДЕЛНО [ВО ЗАВИСНОСТ ОД МОДУЛОТ]
ТЕРМИН: 17:00

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ 10 септември [бројот е ограничен: 20]

ЦЕНА  67,650ден [плаќање на 6 месечни рати]
ПОПУСТ  10% за уплата во готово на целиот износ.

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО ЏОЛЕВ И УМЕТНОСТИТЕ Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210-0734132601-75
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА ОБУКА ЗА СОФТВЕРСКИ АПЛИКАЦИИ ЗА ВЕКТОРСКА И РАСТЕРСКА ГРАФИКА