ОБУКА ЗА СОФТВЕРСКИ АПЛИКАЦИИ ЗА 3Д МОДЕЛИРАЊЕ И ДИГИТАЛНО РЕНДЕРИРАЊЕ

By: valentinilija Date: Јул 05, 2020

Програмата има за цел изучување на компјутерски софтвери за 3Д моделирање и дигитално рендерирање: SOLID WORKS/FUSION360/3D CAD/CURA.
 
ОПРЕМА И УСЛОВИ: Единствена Школа за дизајн и уметност која им овозможува на студентите: современо фото и видео студио, технолошка лабараторија со таблети за цртање и 3Д принтери, цртачко и сликарско ателје и материјали за работа, комплетно опремено модно ателје;
 
МЕНТОРИ И НАСТАВА: Нетрадиционални и флексибилни едукативни методи на настава во соработка со еминентни универзитетски професори и професионалци од дејностите.

0 student
€145.00
1661 Comments off

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 144
ТЕРМИНИ: 48

 

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 12.10.2020
КРАЈ НА НАСТАВА: 12.02.2021
ОДРЖУВАЊЕ: 2/3 ДЕНА НЕДЕЛНО [ВО ЗАВИСНОСТ ОД МОДУЛОТ]
ТЕРМИН: 17:00

 

НАСТАВА:

 

1. СОФТВЕР: SOLID WORKS
2. СОФТВЕР: 3D CAD
БРОЈ НА ЧАСОВИ: 72
МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ
НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• АЛАТКИ И РАБОТЕН ПРОСТОР;
• ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОТОТИП: ОД ЦЕЛОСЕН ПРОИЗВОД ДО НЕГОВИ
ПОДСКЛОПОВИ;
• НАПРЕДНО МОДЕЛИРАЊЕ И ДИГИТАЛНО РЕНДЕРИРАЊЕ;
• РАКУВАЊЕ СО 3Д ПЕЧАТАРИ (ULTIMAKER 3D PRINTER);
• 3Д ПРИНТАЊЕ НА ГОТОВИ МОДЕЛИ.

_____________________________
3. СОФТВЕР: FUSION 360
4. СОФТВЕР: CURA
БРОЈ НА ЧАСОВИ: 72
МЕНТОР: ВАЛЕНТИН ДАНИЛОСКИ
НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• АЛАТКИ И РАБОТЕН ПРОСТОР;
• РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ ЗА ПРОДУКТ;
• МОДЕЛИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ;
• ПРОЦЕСИ ЗА ТЕКСТУРИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ;
• ПРОЦЕСИ ЗА ЛУМИНАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ;
• АЛАТКИ И ПРОЦЕСИ ЗА 3Д РЕНДЕРИРАЊЕ.

_____________________________
ЦЕНА  74,000ден [плаќање на 6 месечни рати]
ПОПУСТ  10% за уплата во готово на целиот износ.

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО ЏОЛЕВ И УМЕТНОСТИТЕ Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210-0734132601-75
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА ОБУКА ЗА СОФТВЕРСКИ АПЛИКАЦИИ ЗА 3Д МОДЕЛИРАЊЕ И ДИГИТАЛНО РЕНДЕРИРАЊЕ

 

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 144
ТЕРМИНИ: 48

 

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 12.10.2020
КРАЈ НА НАСТАВА: 12.02.2021
ОДРЖУВАЊЕ: 2/3 ДЕНА НЕДЕЛНО [ВО ЗАВИСНОСТ ОД МОДУЛОТ]
ТЕРМИН: 17:00

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ 10 октомври [бројот е ограничен: 20]

ЦЕНА  74,000ден [плаќање на 6 месечни рати]
ПОПУСТ  10% за уплата во готово на целиот износ.

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО ЏОЛЕВ И УМЕТНОСТИТЕ Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210-0734132601-75
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА ОБУКА ЗА СОФТВЕРСКИ АПЛИКАЦИИ ЗА 3Д МОДЕЛИРАЊЕ И ДИГИТАЛНО РЕНДЕРИРАЊЕ