ОБУКА ЗА СОФТВЕРСКИ АПЛИКАЦИИ ЗА MOTION ДИЗАЈН И АНИМАЦИЈА

By: djonpetar Date: Јул 05, 2020

Програмата има за цел изучување на компјутерски софтвери за motion design и анимација: ADOBE After Efects, ADOBE Premiere Pro и Cinema 4D.
 
ОПРЕМА И УСЛОВИ: Единствена Школа за дизајн и уметност која им овозможува на студентите: современо фото и видео студио, технолошка лабараторија со таблети за цртање и 3Д принтери, цртачко и сликарско ателје и материјали за работа, комплетно опремено модно ателје;
 
МЕНТОРИ И НАСТАВА: Нетрадиционални и флексибилни едукативни методи на настава во соработка со еминентни универзитетски професори и професионалци од дејностите.

0 student
€145.00
1569 Comments off

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 144
ТЕРМИНИ: 48

 

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 12.10.2020
КРАЈ НА НАСТАВА: 12.02.2021
ОДРЖУВАЊЕ: 2/3 ДЕНА НЕДЕЛНО [ВО ЗАВИСНОСТ ОД МОДУЛОТ]
ТЕРМИН: 17:00

 

НАСТАВА:

 

1. СОФТВЕР: ADOBE PREMIERE PRO
БРОЈ НА ЧАСОВИ: 60
МЕНТОР: ДЕЈАН СМИЛЕСКИ
НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• АЛАТКИ И РАБОТЕН ПРОСТОР;
• ВИДЕО ФОРМАТИ И ДИГИТАЛНИ РЕНДЕРИ;
• ОСНОВИ НА ВИДЕО МОНТАЖА;
• ДОДАВАЊЕ НА ВИДЕО ЕФЕКТИ И ТРАНЗИЦИИ;
• КОРЕКЦИЈА НА СЛИКА И ТОН;
• КРЕИРАЊЕ ВЕКТОРСКИ КАЈРОНИ И ТИТЛОВИ;
• МУЛТИКОМПЛЕКСНА МОНТАЖА;
• КРЕИРАЊЕ АНИМАЦИЈА;
• ПРИМЕНА ВО АУДИО-ВИЗУЕЛНИ ФОРМИ.

_____________________________
2. СОФТВЕР: ADOBE AFTER EFFECTS
БРОЈ НА ЧАСОВИ: 48
МЕНТОР: ПЕТАР ЏОН
НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• АЛАТКИ И РАБОТЕН ПРОСТОР;
• ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА АНИМАЦИЈА;
• ТЕХНИЧКИ ОСНОВИ НА КОМПОЗИТИНГ
• СТОП АНИМАЦИЈА;
• ОБРАБОТКА НА КОМПОЗИЦИЈА И ПЕРСПЕКТИВА;
• РЕТУШИРАЊЕ НА РАСТЕРСКА ГРАФИКА;
• ОБРАБОТКА НА БОЈА И СВЕТЛО;
• СЛОЕВИ И МАСКИ ВО РАСТЕРСКА ГРАФИКА;
• КРЕИРАЊЕ АКЦИИ;
• ПРИМЕНА ВО ДИЗАЈН И МОНТАЖА НА ФОТОГРАФИЈА.

_____________________________
3. СОФТВЕР: CINEMA 4D
БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36
МЕНТОР: ПЕТАР ЏОН
НАСТАВНА ПРОГРАМА:
• АЛАТКИ И РАБОТЕН ПРОСТОР;
• РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
• МОДЕЛИРАЊЕ;
• КОРЕКЦИЈА НА ТЕКСТУРА И СВЕТЛО;
• 2Д И 3Д МОДЕЛИРАЊЕ И РЕНДЕРИРАЊЕ;
• ИНТЕРАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ;
• ДИГИТАЛНО РЕНДЕРИРАЊЕ;
• ПОДГОТОВКА ЗА ПЕЧАТЕНИ ТЕХНИКИ.

_____________________________
ЦЕНА  74,000ден [плаќање на 6 месечни рати]
ПОПУСТ  10% за уплата во готово на целиот износ.

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО ЏОЛЕВ И УМЕТНОСТИТЕ Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210-0734132601-75
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА ОБУКА ЗА СОФТВЕРАКИ АПЛИКАЦИИ ЗА MOTION DESIGN И АНИМАЦИЈА

 

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 144
ТЕРМИНИ: 48

 

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 12.10.2020
КРАЈ НА НАСТАВА: 12.02.2021
ОДРЖУВАЊЕ: 2/3 ДЕНА НЕДЕЛНО [ВО ЗАВИСНОСТ ОД МОДУЛОТ]
ТЕРМИН: 17:00

ЛОКАЦИЈА  Џолев и уметностите [ул. 50та Дивизија бр.22 – нас. Центар]

 

РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ 10 октомври [бројот е ограничен: 20]

ЦЕНА  74.000ден. [плаќање на 6 месечни рати]
ПОПУСТ  10% за уплата во готово на целиот износ.

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО ЏОЛЕВ И УМЕТНОСТИТЕ Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210-0734132601-75
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА ОБУКА ЗА СОФТВЕРАКИ АПЛИКАЦИИ ЗА MOTION DESIGN И АНИМАЦИЈА