Courses - Djolev And The Arts

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

ADOBE ILLUSTRATOR: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

ADOBE ILLUSTRATOR: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

By: andrejp Date: Јул 01, 2022

За сите креативци кои имаат потреба од векторска графика, дигитална илустрација и графички дизајн!

Програмата има за цел техничко изучување на алатката ADOBE Illustrator. Покрај тоа учесниците ќе имаат можност да се запознаат на елементарно ниво од областа на графичкиот дизајн, преку методолошки концепти и работа на практични проекти.

ПОЧЕТОК:
25.03.2023
No student enrolled €185.00
4390 Comments off