МЕНТОРИ

12

НЕДЕЛИ

48

БРОЈ ЧАСОВИ

480

+ПРАКСА

120

ПРЕДМЕТИ

СЕМЕСТАР I

ИЛУСТРАЦИЈА / ADOBE Illustrator

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36
МЕНТОР: ЗОРАН КАРДУЛА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • АDOBE ILLUSTRATOR;
 • ОСНОВИ НА ГРАФИЧКА ИЛУСТРАЦИЈА;
 • ДИЗАЈН НА КАРАКТЕР;
 • ДИЗАЈН НА ПОСТЕР;
 • ЛОГО И ВИЗУЕЛЕН ИДЕНТИТЕТ;
 • ДИЗАЈН НА КОРИЦА.

ТИПОГРАФИЈА / ADOBE InDesign

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ВЛАТКО РИСТОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПИСМА;
  • ПРАВИЛА И ПРИНЦИПИ;
  • LAYOUT [УРЕДУВАЊЕ НА ТЕКСТ];
  • ТИПОГРАФИЈА ВО АДВЕРТАЈЗИНГ;
  • ПИКТОГРАМИ;
  • ЛОГО И ЛОГОТИП.

ФОТОГРАФИЈА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ИСТОРИЈА И ОСНОВИ НА ФОТОГРАФИЈА;
 • ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОТО-КАМЕРА;
 • ФОТОГРАФСКИ ДИСЦИПЛИНИ;
 • ФОТОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ;
 • ФОТОГРАФСКО ОСВЕТЛУВАЊЕ;
 • КОНЦЕПТ И МЕТОДОЛОГИЈА.

ПОСТПРОДУКЦИЈА / ADOBE Photoshop

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ADOBE PHOTOSHOP;
 • ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ;
 • ТЕОРИЈА НА БОЈА;
 • ВОВЕД ВО ЕСТЕТИКА;
 • ПОСТПРОДУКЦИЈА НА ФОТОГРАФИЈА;
 • МОНТАЖА НА ФОТОГРАФИЈА;
 • ПРИМЕНЕТА ФОТОГРАФИЈА.

ДИЗАЈН ПРОЦЕС

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ПЕТАР ПАВЛОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИКИ НА КРЕИРАЊЕ;
 • ДИЗАЈН ПРОБЛЕМ;
 • СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
 • ДИЗАЈН РАЗМИСЛУВАЊЕ;
 • НОВИ МЕТОДИ.

ЦРТАЧКИ И СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: БЛАШКА МИ ЕВА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ИСТОРИЈА НА СЛИКАРСТВО;
 • ЦРТАЧКИ ТЕХНИКИ: МОЛИВ, ЈАГЛЕН, ПАСТЕЛ;
 • СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ: ЛАВИРАН ТУШ, АКВАРЕЛ, АКРИЛ;
 • ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ТЕХНИКИ.

ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: ВЛАДИМИР ЈАНЧЕВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ШТО Е УМЕТНОСТ, А ШТО Е ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ. КАКО ДА СЕ ЧИТА И КАКО ДА СЕ ГЛЕДА УМЕТНОСТА ВО СВОЈОТ КОНТЕКСТ;
  • ПРЕГЛЕД НИЗ ИСТОРИЈАТА;
  • УМЕТНОСТА ВО 21ОТ ВЕК, СВЕТСКА СЦЕНА, ЕВРОПСКА СЦЕНА;
  • ЛОКАЛНА БАЛКАНСКА / МАКЕДОНСКА СЦЕНА

СЕМЕСТАР II

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ИГОР ДЕЛОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ADOBE PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR/INDESIGN;
  • МЕТОДОЛОГИЈА НА ДИЗАЈН;
  • СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
  • КОРПОРАТИВЕН ДИЗАЈН;
  • ДИЗАЈН РАЗМИСУВАЊЕ;
  • АДВЕРТАЈЗИНГ.

МЕТОДОЛОГИЈА НА ДИЗАЈН

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ПЕТАР ПАВЛОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИКИ НА КРЕИРАЊЕ;
 • ДИЗАЈН ПРОБЛЕМ;
 • СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
 • ДИЗАЈН РАЗМИСЛУВАЊЕ;
 • НОВИ МЕТОДИ.

АДВЕРТАЈЗИНГ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: ВЛАТКО РИСТОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • /;
 • /;
 • /;
 • /.

МУЛТИМЕДИЈА / ADOBE Premiere

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ADOBE PREMIERE/AUDITION;
 • АУДИО-ВИЗУЕЛЕН ПРОЦЕС: ПРЕДПРОДУКЦИЈА, ПРОДУКЦИЈА, ПОСТПРОДУКЦИЈА;
 • АУДИО-РЕКЛАМА;
 • ТВ-РЕКЛАМА;
 • МУЗИЧКО ВИДЕО;
 • КРАТКИ ФИЛМСКИ ФОРМИ.

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 12

МЕНТОР: СИМОНА ТАСЕВСКА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ПЛАТФОРМИ;
 • ОПТИМИЗАЦИЈА;
 • ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ;
 • МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ТИПОВИ
 • [GIF, ВИДЕО, ФОТОГРАФИЈА].

ТЕХНОЛОГИЈА НА ПЕЧАТ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 12

МЕНТОР: АЛЕКСАНДАР НАУМОСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИКИ И ПОДГОТОВКА НА ПЕЧАТ;
 • ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ;
 • ПАНТОН ПЕЧАТ;
 • ОФСЕТ ПЕЧАТ.

ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: НЕБОЈША ВИЛИЌ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ПРЕГЛЕД НА ПОЈАВАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЕСТЕТИЧКИТЕ ИДЕИ;
  • ЕСТЕТИКАТА КАКО САМОСТОЈНА ФИЛОСОФСКА ДИСЦИПЛИНА ВО 19 ВЕК;
  • НОВИТЕ ПРАВЦИ ВО РАЗБИРАЊЕТО НА ЕСТЕТИКАТА ВО 20 ВЕК;
  • СОВРЕМЕНИТЕ РАЗБИРАЊА И ДИСКУРЗИВНОСТА НА ЕСТЕТИКАТА ВО СВЕТСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ТВОРЕЧКА ПРАКСА.

КАРИЕРА

КАРИЕРА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: КРСТО ЗЛАТКОВ / КРИСТИНА КРАГУЈЕВСКА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ЛИЧЕН БРЕНДИНГ, ПР И ПРОМОЦИЈА;
 • ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ;
 • СТРАТЕГИЈА ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ;
 • БИЗНИС-МОДЕЛИ;
 • СТАРТ-АП;
 • МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА.

МЕНТОРИ

Петар Павлов
ВОВЕД ВО ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
МЕТОДОЛОГИЈА НА ДИЗАЈН

Влатко Ристов
ТИПОГРАФИЈА / ADOBE INDESIGN

Александар Наумоски
ТЕХНОЛОГИЈА НА ПЕЧАТ

Кристина Крагујевска
КАРИЕРА

Зоран Кардула
ИЛУСТРАЦИЈА / ADOBE ILLUSTRATOR

Небојша Вилиќ
ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

Крсто Златков
КАРИЕРА

Симона Тасевска
СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

Гордана Венцоска
МЕТОДОЛОГИЈА НА ДИЗАЈН

Дејан Џолев
ФОТОГРАФИЈА
ПОСТПРОДУКЦИЈА / ADOBE PHOTOSHOP
МУЛТИМЕДИЈА / ADOBE PREMIERE
Владимир Јанчевски
ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ

Блашка Миева
ЦРТАЧКИ И СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ

НАСТАВА

ОПРЕМА И УСЛОВИ: Единствена Школа за дизајн и уметност која им овозможува на студентите: современо фото и видео студио, технолошка лабараторија со таблети за цртање и 3Д принтери, цртачко и сликарско атеље и материјали за работа, комплетно опремено модно атеље;

 

МЕНТОРИ И НАСТАВА: Нетрадиционални и флексибилни едукативни методи на настава во соработка со еминентни универзитетски професори и професионалци од дејностите;

+ Развивање на креативната и техничка способност за мултимедијална практична употреба на визуелните уметности (графички дизајн, фотографија, видео) кон комерцијални (маркетинг, адвертајзинг) или уметнички дејности;

+ Аналитичко согледување и критичко толкување на теориски и концептуални прашања од историски, културен, социјален и естетски контекст на дизајнот и уметностите;

ИЗЛОЖБА И ПОРТФОЛИО: Реализација на портфолио и финален производ со негово јавно претставување на крајот од академската програмата, пред главни менаџери на најзначајните македонски компании (адвертајзин и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции), како и преку галериска изложба (традиционално во 5 хали) со цел лично претставување и започнување на кариера;

 

ПРАКСА И ВРАБОТУВАЊЕ: Задолжително (обезбедено) едно месечно практиканство со можност за вработување! +90% од нашите студенти се вработија во најголемите адвертајзинг и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции, медиуми, или основаа сопствени компании.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
48 активни недели
480 часа [настава]
120 часа [пракса во компанија]

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 12.10.2020
КРАЈ НА НАСТАВА: 02.07.2021
ПРАКСА: лето 2021
ИЗЛОЖБА: септември 2021

ОДРЖУВАЊЕ:
3/4 ДЕНА НЕДЕЛНО

ТЕРМИН: ПОЧЕТОК: 17:00ч.
ТИТУЛА:
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР

МОЖНОСТ ЗА КАРИЕРА:
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР
ФОТОГРАФ
ИЛУСТРАТОР
АРТ ДИРЕКТОР
КРЕАТИВЕН ДИРЕКТОР
ПРЕТПРИЕМАЧ ВО КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ
ЦЕНИ:
УПИСИ ДО 10 АВГУСТ: 1.950 €

УПИСИ ДО 10 СЕПТЕМВРИ: 2.250 €

УПИСИ ДО 10 ОКТОМВРИ: 2.450 €

ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИ РАТИ БЕЗ КАМАТА.
10 % ПОПУСТ ЗА УПЛАТА ВО ГОТОВО. Попустите не се комбинираат.