МЕНТОРИ

12

НЕДЕЛИ

48

БРОЈ ЧАСОВИ

510

+ПРАКСА

120

ПРЕДМЕТИ

СЕМЕСТАР I

ИЛУСТРАЦИЈА / ADOBE Illustrator

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ЗОРАН КАРДУЛА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • АDOBE ILLUSTRATOR;
 • ОСНОВИ НА ГРАФИЧКА ИЛУСТРАЦИЈА;
 • ДИЗАЈН НА КАРАКТЕР;
 • ДИЗАЈН НА ПОСТЕР;
 • ЛОГО И ВИЗУЕЛЕН ИДЕНТИТЕТ;
 • ДИЗАЈН НА КОРИЦА.

ТИПОГРАФИЈА / ADOBE InDesign

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ВЛАТКО РИСТОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПИСМА;
  • ПРАВИЛА И ПРИНЦИПИ;
  • LAYOUT [УРЕДУВАЊЕ НА ТЕКСТ];
  • ТИПОГРАФИЈА ВО АДВЕРТАЈЗИНГ;
  • ПИКТОГРАМИ;
  • ЛОГО И ЛОГОТИП.

ФОТОГРАФИЈА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ИСТОРИЈА И ОСНОВИ НА ФОТОГРАФИЈА;
 • ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОТО-КАМЕРА;
 • ФОТОГРАФСКИ ДИСЦИПЛИНИ;
 • ФОТОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ;
 • ФОТОГРАФСКО ОСВЕТЛУВАЊЕ;
 • КОНЦЕПТ И МЕТОДОЛОГИЈА.

ПОСТПРОДУКЦИЈА / ADOBE Photoshop

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ADOBE PHOTOSHOP;
 • ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ;
 • ТЕОРИЈА НА БОЈА;
 • ВОВЕД ВО ЕСТЕТИКА;
 • ПОСТПРОДУКЦИЈА НА ФОТОГРАФИЈА;
 • МОНТАЖА НА ФОТОГРАФИЈА;
 • ПРИМЕНЕТА ФОТОГРАФИЈА.

ДИЗАЈН ПРОЦЕС

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ПЕТАР ПАВЛОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИКИ НА КРЕИРАЊЕ;
 • ДИЗАЈН ПРОБЛЕМ;
 • СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
 • ДИЗАЈН РАЗМИСЛУВАЊЕ;
 • НОВИ МЕТОДИ.

ЦРТАЧКИ И СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: БЛАШКА МИ ЕВА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ИСТОРИЈА НА СЛИКАРСТВО;
 • ЦРТАЧКИ ТЕХНИКИ: МОЛИВ, ЈАГЛЕН, ПАСТЕЛ;
 • СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ: ЛАВИРАН ТУШ, АКВАРЕЛ, АКРИЛ;
 • ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ТЕХНИКИ.

ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: ВЛАДИМИР ЈАНЧЕВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ШТО Е УМЕТНОСТ, А ШТО Е ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ. КАКО ДА СЕ ЧИТА И КАКО ДА СЕ ГЛЕДА УМЕТНОСТА ВО СВОЈОТ КОНТЕКСТ;
  • ПРЕГЛЕД НИЗ ИСТОРИЈАТА;
  • УМЕТНОСТА ВО 21ОТ ВЕК, СВЕТСКА СЦЕНА, ЕВРОПСКА СЦЕНА;
  • ЛОКАЛНА БАЛКАНСКА / МАКЕДОНСКА СЦЕНА

СЕМЕСТАР II

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ИГОР ДЕЛОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ADOBE PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR/INDESIGN;
  • МЕТОДОЛОГИЈА НА ДИЗАЈН;
  • СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
  • КОРПОРАТИВЕН ДИЗАЈН;
  • ДИЗАЈН РАЗМИСУВАЊЕ;
  • АДВЕРТАЈЗИНГ.

МЕТОДОЛОГИЈА НА ДИЗАЈН

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ПЕТАР ПАВЛОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИКИ НА КРЕИРАЊЕ;
 • ДИЗАЈН ПРОБЛЕМ;
 • СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
 • ДИЗАЈН РАЗМИСЛУВАЊЕ;
 • НОВИ МЕТОДИ.

АДВЕРТАЈЗИНГ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: ВЛАТКО РИСТОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • /;
 • /;
 • /;
 • /.

МУЛТИМЕДИЈА / ADOBE Premiere

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ADOBE PREMIERE/AUDITION;
 • АУДИО-ВИЗУЕЛЕН ПРОЦЕС: ПРЕДПРОДУКЦИЈА, ПРОДУКЦИЈА, ПОСТПРОДУКЦИЈА;
 • АУДИО-РЕКЛАМА;
 • ТВ-РЕКЛАМА;
 • МУЗИЧКО ВИДЕО;
 • КРАТКИ ФИЛМСКИ ФОРМИ.

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 12

МЕНТОР: СИМОНА ТАСЕВСКА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ПЛАТФОРМИ;
 • ОПТИМИЗАЦИЈА;
 • ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ;
 • МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ТИПОВИ
 • [GIF, ВИДЕО, ФОТОГРАФИЈА].

ТЕХНОЛОГИЈА НА ПЕЧАТ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 12

МЕНТОР: АЛЕКСАНДАР НАУМОСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИКИ И ПОДГОТОВКА НА ПЕЧАТ;
 • ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ;
 • ПАНТОН ПЕЧАТ;
 • ОФСЕТ ПЕЧАТ.

ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: НЕБОЈША ВИЛИЌ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ПРЕГЛЕД НА ПОЈАВАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЕСТЕТИЧКИТЕ ИДЕИ;
  • ЕСТЕТИКАТА КАКО САМОСТОЈНА ФИЛОСОФСКА ДИСЦИПЛИНА ВО 19 ВЕК;
  • НОВИТЕ ПРАВЦИ ВО РАЗБИРАЊЕТО НА ЕСТЕТИКАТА ВО 20 ВЕК;
  • СОВРЕМЕНИТЕ РАЗБИРАЊА И ДИСКУРЗИВНОСТА НА ЕСТЕТИКАТА ВО СВЕТСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ТВОРЕЧКА ПРАКСА.

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 16

МЕНТОР: КРИСТИНА КРАГУЈЕВСКА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  •  ПОИМ ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ;
  • УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН;
  • УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТЕНТ.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 16

МЕНТОР: КРИСТИНА КРАГУЈЕВСКА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ПОИМ ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ;
  • УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН;
  • УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТЕНТ.

КАРИЕРА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: КРСТО ЗЛАТКОВ / КРИСТИНА КРАГУЈЕВСКА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ЛИЧЕН БРЕНДИНГ, ПР И ПРОМОЦИЈА;
 • ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ;
 • СТРАТЕГИЈА ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ;
 • БИЗНИС-МОДЕЛИ;
 • СТАРТ-АП;
 • МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА.

МЕНТОРИ

Петар Павлов
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ДИЗАЈНЕР
СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА РАЗВОЈ НА БРЕНД И ДИЗАЈН НА ПАКУВАЊЕ
Влатко Ристов
АРТ ДИРЕКТОР
New Moment New Ideas Company


Александар Наумоски
HEAD OF CREATIVE
Ovation BBDO

Кристина Крагујевска
АДВОКАТ, ПРАВЕН ЕКСПЕРТ
Konrad Partners

Крсто Златков
МАРКЕТИНГ СПЕЦИЈАЛИСТ
Seavus Education & Development Center

Зоран Кардула
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР / ИЛУСТРАТОР
УМЕТНИК

ИГОР ДЕЛОВ
HEAD OF CREATIVE
"Studio Igor Delov"


Небојша Вилиќ
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
Факултет за ликовни уметности

Симона Тасевска
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР
Дизајн студио Reborn

Блашка Ми ева
ЛИКОВЕН УМЕТНИК

Гордана Венцоска
ДЕКАН / ПРОФЕСОР
Факултет за арт и дизајн

Дејан Џолев
ВИЗУЕЛЕН АРТИСТ / ФИЛМСКИ РЕЖИСЕР
УМЕТНИЧКИ КООРДИНАТОР
Џолев и уметностите

Владимир Јанчевски
КРИТИЧАР И ТЕОРЕТИЧАР НА УМЕТНОСТА


Никола Узуновски
ДИЗАЈНЕР И УМЕТНИК


НАСКОРО

НАСТАВА

ОПРЕМА И УСЛОВИ: Единствена Школа за дизајн и уметност која им овозможува на студентите: современо фото и видео студио, технолошка лабараторија со таблети за цртање и 3Д принтери, цртачко и сликарско атеље и материјали за работа, комплетно опремено модно атеље;

 

МЕНТОРИ И НАСТАВА: Нетрадиционални и флексибилни едукативни методи на настава во соработка со еминентни универзитетски професори и професионалци од дејностите;

+ Развивање на креативната и техничка способност за мултимедијална практична употреба на визуелните уметности (графички дизајн, фотографија, видео) кон комерцијални (маркетинг, адвертајзинг) или уметнички дејности;

+ Аналитичко согледување и критичко толкување на теориски и концептуални прашања од историски, културен, социјален и естетски контекст на дизајнот и уметностите;

ИЗЛОЖБА И ПОРТФОЛИО: Реализација на портфолио и финален производ со негово јавно претставување на крајот од академската програмата, пред главни менаџери на најзначајните македонски компании (адвертајзин и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции), како и преку галериска изложба (традиционално во 5 хали) со цел лично претставување и започнување на кариера;

 

ПРАКСА И ВРАБОТУВАЊЕ: Задолжително (обезбедено) едно месечно практиканство со можност за вработување! +90% од нашите студенти се вработија во најголемите адвертајзинг и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции, медиуми, или основаа сопствени компании.

 

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
48 активни недели
480 часа [настава]
120 часа [пракса во компанија]

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 12.10.2020
КРАЈ НА НАСТАВА: 02.07.2021
ПРАКСА: лето 2021
ИЗЛОЖБА: септември 2021

ОДРЖУВАЊЕ:
3/4 ДЕНА НЕДЕЛНО

ТЕРМИН: ПОЧЕТОК: 17:00ч.
ТИТУЛА:
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР

МОЖНОСТ ЗА КАРИЕРА:
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР
ФОТОГРАФ
ИЛУСТРАТОР
АРТ ДИРЕКТОР
КРЕАТИВЕН ДИРЕКТОР
ПРЕТПРИЕМАЧ ВО КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ
ЦЕНИ:
УПИСИ ДО 15 СЕПТЕМВРИ: 2.250 €
УПИСИ ДО 15 ОКТОМВРИ: 2.450 €

15 МЕСЕЧНИ РАТИ БЕЗ КАМАТА.
10 % ПОПУСТ ЗА УПЛАТА ВО ГОТОВО.
Попустите не се комбинираат.