СЕДМИЦИ

25

НАСТАВА

330

ПРАКСА

120

ПАРТНЕРИ

20

ПРЕДМЕТИ

СЕМЕСТАР I

ДИГИТАЛНА ИЛУСТРАЦИЈА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36
МЕНТОР: АЛЕКСАНДРА НОВЕСКА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • АDOBE ILLUSTRATOR;
 • ОСНОВИ НА ГРАФИЧКА ИЛУСТРАЦИЈА;
 • ДИЗАЈН НА КАРАКТЕР;
 • ДИЗАЈН НА ПОСТЕР;
 • ЛОГО И ВИЗУЕЛЕН ИДЕНТИТЕТ;
 • ДИЗАЈН НА КОРИЦА.

ТИПОГРАФИЈА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ВЛАТКО РИСТОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПИСМА;
  • ПРАВИЛА И ПРИНЦИПИ;
  • LAYOUT [УРЕДУВАЊЕ НА ТЕКСТ];
  • ТИПОГРАФИЈА ВО АДВЕРТАЈЗИНГ;
  • ПИКТОГРАМИ;
  • ЛОГО И ЛОГОТИП.

МОНТАЖА НА ФОТОГРАФИЈА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 36

МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ADOBE PHOTOSHOP;
 • ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ;
 • ТЕОРИЈА НА БОЈА;
 • ВОВЕД ВО ЕСТЕТИКА;
 • ПОСТПРОДУКЦИЈА НА ФОТОГРАФИЈА;
 • МОНТАЖА НА ФОТОГРАФИЈА;
 • ПРИМЕНЕТА ФОТОГРАФИЈА.

ЕСТЕТИКА

ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: НЕБОЈША ВИЛИЌ

НАСТАВНА ПРОГРАМА: 

  • ПРЕГЛЕД НА ПОЈАВАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЕСТЕТИЧКИТЕ ИДЕИ;
  • ЕСТЕТИКАТА КАКО САМОСТОЈНА ФИЛОСОФСКА ДИСЦИПЛИНА ВО 19 ВЕК;
  • НОВИТЕ ПРАВЦИ ВО РАЗБИРАЊЕТО НА ЕСТЕТИКАТА ВО 20 ВЕК;
  • СОВРЕМЕНИТЕ РАЗБИРАЊА И ДИСКУРЗИВНОСТА НА ЕСТЕТИКАТА ВО СВЕТСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ТВОРЕЧКА ПРАКСА.

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 40

ИЗБОР НА ЕДЕН ПРЕДМЕТ:

ФОТОГРАФИЈА / ДРАГИ НЕДЕЛЧЕВСКИ;
МУЛТИМЕДИЈА / ДЕЈАН ЏОЛЕВ;
3Д MОДЕЛИРАЊЕ / АПОСТОЛ ТНОКОВСКИ;
ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ / ДОРОТЕЈ НЕШОСКИ;
НОВИ МЕДИИ / НИКОЛА УЗУНОВСКИ.

СЕМЕСТАР II

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 48

МЕНТОР: ВЛАТКО РИСТОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ADOBE PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR/INDESIGN;
  • МЕТОДОЛОГИЈА НА ДИЗАЈН;
  • СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
  • КОРПОРАТИВЕН ДИЗАЈН;
  • ДИЗАЈН РАЗМИСУВАЊЕ;
  • АДВЕРТАЈЗИНГ.

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 12

МЕНТОР: СИМОНА ТАСЕВСКА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ПЛАТФОРМИ;
 • ОПТИМИЗАЦИЈА;
 • ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ;
 • МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ТИПОВИ
 • [GIF, ВИДЕО, ФОТОГРАФИЈА].

ТЕХНОЛОГИЈА НА ПЕЧАТ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 15

МЕНТОР: АЛЕКСАНДАР НАУМОСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИКИ И ПОДГОТОВКА НА ПЕЧАТ;
 • ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ;
 • ПАНТОН ПЕЧАТ;
 • ОФСЕТ ПЕЧАТ.

КАРИЕРА

КАРИЕРА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: КРСТО ЗЛАТКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ЛИЧЕН БРЕНДИНГ, ПР И ПРОМОЦИЈА;
 • ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ;
 • СТРАТЕГИЈА ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ;
 • БИЗНИС-МОДЕЛИ;
 • СТАРТ-АП;
 • МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА.

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 40

ИЗБОР НА ЕДЕН ПРЕДМЕТ:

ФОТОГРАФИЈА / ДРАГИ НЕДЕЛЧЕВСКИ;
МУЛТИМЕДИЈА / ДЕЈАН ЏОЛЕВ;
3Д MОДЕЛИРАЊЕ / АПОСТОЛ ТНОКОВСКИ;
ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ / ДОРОТЕЈ НЕШОСКИ;
НОВИ МЕДИИ / НИКОЛА УЗУНОВСКИ.

МЕНТОРИ

Влатко Ристов
Графички дизајнер
New Moment New Ideas Company

Небојша Вилиќ
Универзитетски професор
УКИМ

Крсто Златков
Маркетинг Специјалист
Сивус Едукативен Центар

Александра Новеска
Креативец и графички дизајнер
McCann Skopje

Кристина Крагујевска
Програмски менаџер
Институт за дизјан и технологија

Симона Тасевска
Графички дизајнер
Студио Reborn

Александар Наумоски
Креативен директор
OvationBBDO

Дејан Џолев
Филсмки режисер
Визуелен артист

++
наскоро

НАСТАВА

• Нетрадиционални и флексибилни едукативни методи на настава која вклучува практична активност во студио, атеље и компјутерска лабораторија во соработка со еминентни професори од локалните универзитети, дизајн студија и бизниси;

• Развивање на креативната и техничка способност, како и стимулирање на интелектуалните, визуелни и естетски индивидуални вредности;

• Реализација на портфолио и финален производ со негово јавно претставување на крајот од академската програмата, пред главни менаџери на најзначајните македонски компании (адвертајзин и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции), како и преку галериска изложба со цел лично претставување и започнување на кариера;

Задолжително (обезбедено) едно месечно практиканство со можност за вработување! +90% од нашите студенти се вработија во најголемите адвертајзинг и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции, медиуми, или основаа сопствени компании.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
25 седмици
250 часа [редовни предмети]
+80 часа [изборни предмети]
+120 часа [пракса]

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 23.03.200
КРАЈ НА НАСТАВА: 10.07.2020
ПРАКСА: лето 2020
ИЗЛОЖБА: септември 2020

ОДРЖУВАЊЕ:
4 ДЕНА НЕДЕЛНО

ТЕРМИН: 17:00 - 19:30ч. [3 часа]
ТИТУЛА:
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР

МОЖНОСТ ЗА КАРИЕРА:
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР
ФОТОГРАФ
ИЛУСТРАТОР
АРТ ДИРЕКТОР
КРЕАТИВЕН ДИРЕКТОР
ПРЕТПРИЕМАЧ ВО КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ
ЦЕНИ:
УПИСИ ДО 15 МАРТ: 1.950 €

12 МЕСЕЧНИ РАТИ БЕЗ КАМАТА.
10 % ПОПУСТ ЗА УПЛАТА ВО ГОТОВО.