ДРАМСКА СЕКЦИЈА » SKALA School

ДРАМСКА СЕКЦИЈА

By: sara Date: Сеп 18, 2019
Квалитетот на исхраната е важен фактор за физичкиот развој на вашето дете, додека уметноста е духовна храна којашто е задолжителна на детското мени за негување на интелектуалниот и креативен капацитет.KIDS програмите од Џолев и Уметностите, ќе ја поттикне креативноста, го мотивира критичко размислување и социјална комуникација на секое дете, преку класичните уметнички медиуми, преку јасно дефинирана работна програма, нетрадиционална (современа) претстава и организација на часовите.
0 student
Free
3000 Comments off

Драмската секција се состои од запознавање со актерската игра, преку вежби, етиди, импровизации, драмско читање и анализа, создавање на лик и претстава, вежби за опуштање, зближување, тимска работа и спријателување.

 

Со цел елементарно запознавање на актерската игра, градење на самодоверба, развивање на емпатија и разбирање, снаодливост во решавањето на било каков проблем, развивање на навики, комуникациски вештини, креативен и интелектуален развој, преку игри и актерски задачи:

 

• Имагинација;
• Импровизација;
• Емоција;
• Игра со/за партнер;
• Етиди [индивидуални, групни, базирани на детски песни, приказни];
• Имитацијa [на лик, животни, појави, предмети];
• Мизансцен [сценски движења];
• Говор;
• Монолог [од име на предмет];
• + +

ТЕРМИНИ [драмска секција]
7/10 и 11/13 години:
Вторник, 18:00ч. – 19:30ч.
Петок, 18:00 – 19:30ч.

ТЕРМИНИ [ликовна секција]
7/10 и 11/13 години:
Понеделник, 18:00ч. – 19:30ч.
Четврток, 18:00 – 19:30ч.

ТЕРМИНИ [литературна секција]
6/10 години: Среда, 18:00ч. – 19:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и Уметностите
ЦЕНА ЗА 1 ТЕРМИН [драмска секција] 600 ден.
ЦЕНА ЗА 4 ТЕРМИНИ [драмска секција] 1.900 ден.
ЦЕНА ЗА 12 ТЕРМИНИ [драмска секција] 4.900 ден.

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО Институт за дизајн и технологија Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210 073525220194
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Кидс и Уметностите

ТЕРМИНИ [драмска секција]
7/10 и 11/13 години:
Вторник, 18:00ч. – 19:30ч.
Петок, 18:00 – 19:30ч.

ТЕРМИНИ [ликовна секција]
7/10 и 11/13 години:
Понеделник, 18:00ч. – 19:30ч.
Четврток, 18:00 – 19:30ч.

ТЕРМИНИ [литературна секција]
6/10 години: Среда, 18:00ч. – 19:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и Уметностите
ЦЕНА ЗА 1 ТЕРМИН [драмска секција] 600 ден.
ЦЕНА ЗА 4 ТЕРМИНИ [драмска секција] 1.900 ден.
ЦЕНА ЗА 12 ТЕРМИНИ [драмска секција] 4.900 ден.

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО Институт за дизајн и технологија Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210 073525220194
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Кидс и Уметностите