ЛИКОВНА СЕКЦИЈА » SKALA School

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

By: doro Date: Сеп 19, 2019
Квалитетот на исхраната е важен фактор за физичкиот развој на вашето дете, додека уметноста е духовна храна којашто е задолжителна на детското мени за негување на интелектуалниот и креативен капацитет.KIDS програмите од Џолев и Уметностите, ќе ја поттикне креативноста, го мотивира критичко размислување и социјална комуникација на секое дете, преку класичните уметнички медиуми, преку јасно дефинирана работна програма, нетрадиционална (современа) претстава и организација на часовите.
0 student
Free
2870 Comments off

Ликовната секција се состои од запознавање со ликовната уметност, преку цртачките, сликарските и вајарските техники, преку забавни, практични и стимулативни методи на работа со искусни педагози специјализирани во полето на ликовните уметности.

 

Со цел елементарно запознавање на ликовната уметност, стекнуваат навики, дисциплина и грижа за сопствениот работен простор, развивање на нови начини на изразување и стимулирање на личната љубопитност, комуникациски вештини, креативен и интелектуален развој, преку игри и задачи:

 

• Цртачки техники [молив, дрвени боички];
• Техника колаж [различни типови медиуми];
• Сликарски техники [акварел, акрил];
• Вајарство [пластелин, глина];
• Интервенции [на предмети, во простор] [индивидуални, групни,

 

* Сите материјали се вклучени во цената.

 

ОДРЖУВАЊЕ:

ТЕРМИНИ [драмска секција]
7/10 и 11/13 години:
Вторник, 18:00ч. – 19:30ч.
Петок, 18:00 – 19:30ч.

ТЕРМИНИ [ликовна секција]
7/10 и 11/13 години:
Понеделник, 18:00ч. – 19:30ч.
Четврток, 18:00 – 19:30ч.

ТЕРМИНИ [литературна секција]
6/10 години: Среда, 18:00ч. – 19:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и Уметностите
ЦЕНА ЗА 1 ТЕРМИН [ликовна секција] 600 ден.
ЦЕНА ЗА 4 ТЕРМИНИ [ликовна секција] 1.900 ден.
ЦЕНА ЗА 12 ТЕРМИНИ [ликовна секција] 4.900 ден.
+ ПАКЕТ [драмска секција] 25% попуст
+ ПАКЕТ [литературна секција] 25% попуст

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО Институт за дизајн и технологија Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210 073525220194
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Киц и Уметностите

ТЕРМИНИ [драмска секција]
7/10 и 11/13 години:
Вторник, 18:00ч. – 19:30ч.
Петок, 18:00 – 19:30ч.

ТЕРМИНИ [ликовна секција]
7/10 и 11/13 години:
Понеделник, 18:00ч. – 19:30ч.
Четврток, 18:00 – 19:30ч.

ТЕРМИНИ [литературна секција]
6/10 години: Среда, 18:00ч. – 19:30ч.

 

ЛОКАЦИЈА  Џолев и уметностите
ЦЕНА ЗА 1 ТЕРМИН [ликовна секција] 600 ден.
ЦЕНА ЗА 4 ТЕРМИНИ [ликовна секција] 1.900 ден.
ЦЕНА ЗА 12 ТЕРМИНИ [ликовна секција] 4.900 ден.

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО Институт за дизајн и технологија Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210 073525220194
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Кидс и Уметностите