АЛУМНИ СМЕТКА » SKALA School

АЛУМНИ СМЕТКА

2094 Comments off Инфо, кариера, СтудентиСе радуваме за можноста да ви ја претставиме новата програма за препораки – „АЛУМНИ СМЕТКА“.


Преку оваа програма на секој поранешен или тековен студент и курсист се отвара сметка со почетно салдо од:

  • 20 евра за оние кои посетуваат/посетувале курс; и
  • 50 евра за оние кои посетуваат/посетувале академија во организација на школата за дизајн и уметност „Џолев и уметностите“ и „Институтот за дизајн и технологија“.
     

Оваа Алумни сметка ќе може постојано и неограничено да се надополнува во зависност од вашата препорака, и тоа:

  • дополнителни 20 евра за препорачан курс; 
  • дополнителни 50 евра за препорачана академија.


Средствата ќе можете да ги искористите почнувајќи од 01.03.2021 година за новата сезона на академии и курсеви и истата е со доживотно времетраење. 😊____
📞 076 266 740