АКАДЕМИЈА ЗА МОДЕН ДИЗАЈН

МЕНТОРИ

10

НЕДЕЛИ

45

НАСТАВА

345

+ПРАКСА

120

ПРЕДМЕТИ

СЕМЕСТАР I

ЦРТАЧКИ И СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ

МЕНТОР: БЛАГОЈЧЕ НАУМОСКИ – БАНЕ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ЦРТАЊЕ НА МАШКО/ЖЕНСКО ТЕЛО, ФИГУРА – КРОКИ;
    ЦРТАЊЕ НА ФИГУРА СО ПРИМЕНА НА ЦРТЕЖ И КОЛАЖ;
    ЦРТАЊЕ НА ГЕОМЕТРИСКИ ФОРМИ ВО ПРОСТОР;
    СЛИКАЊЕ СЛОБОДНА КОМПОЗИЦИЈА;
    ЕНФОРМЕЛ И АСАМБЛАЖ АПСТРАКЦИЈА.

ИСТОРИЈА НА МОДА

МЕНТОР: АЛЕКСАНДАР НОШПАЛ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА НА РАЗВОЈОТ НА РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВИ И ДОДАТОЦИ,
ВО ЗАВИСНОСТ ОД ИСТОРИСКИТЕ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ И КУЛТУРОЛОШКИ КОНТЕКСТИ.

МОДЕН ДИЗАЈН I

МЕНТОР: АЛЕКСАНДАР НОШПАЛ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• ДЕФИНИРАЊЕ НА КОМПЛЕКСНИОТ МОДЕН СИСТЕМ;
• СОЗДАВАЊЕ НА МОДНИ КАТЕГОРИИ;
• МЕТОДОЛОГИЈА НА ДИЗАЈНИРАЊЕ НА МОДНА КОЛЕКЦИЈА;
• ГРАДЕЊЕ НА РЕЛАЦИЈА СО ЦЕЛНА ГРУПА;
• ПРЕЗЕНТИРАЊЕ [РЕВИЈА, ФОТО-ЕДИТОРИЈАЛ, ДИСТРИБУЦИЈА].

КОНСТРУКЦИЈА НА ОБЛЕКА СО ТЕХНИКИ НА КРОЕЊЕ И ШИЕЊЕ I

МЕНТОР: НИКОЛА БУЛЕСКИ БУЛЕ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• АЛАТКИ И НИВНО КОРИСТЕЊЕ;
• ТЕХНИКИ НА МОДЕЛИРАЊЕ;
• ИЗРАБОТКА НА ОСНОВЕН ТЕРК;
• МОДИФИКАЦИЈА НА ВШИТОЦИ;
• КОНСТРУКЦИЈА НА КРОЈ;
• ИЗРАБОТКА НА ОБЛЕКА.

МОДНА И ТЕХНИЧКА ИЛУСТАРЦИЈА

МЕНТОР: ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВСКА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• МОДНАТА ИЛУСТРАЦИЈА И ЛИКОВНА ЕДУКАЦИЈА;
• ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И ТЕХНИКИ;
• ПРОПОРЦИИ НА ЧОВЕЧКО ТЕЛО;
• ПРОПОРЦИИ НА МОДНА ИЛУСТРАЦИЈА;
• КОНТРАПОСТ;
• СТИЛИЗАЦИЈА.

СЕМЕСТАР II

МОДЕН ДИЗАЈН II

МЕНТОР: АЛЕКСАНДАР НОШПАЛ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• ТЕМЕЛЕН ПРОЦЕС КОН РАЗВОЈ И РАЗРАБОТКА НА МОДНА КОЛЕКЦИЈА.

КОНСТРУКЦИЈА НА ОБЛЕКА СО ТЕХНИКИ НА КРОЕЊЕ И ШИЕЊЕ II

МЕНТОР: НИКОЛА БУЛЕСКИ БУЛЕ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• АЛАТКИ И НИВНО КОРИСТЕЊЕ;
• ТЕХНИКИ НА МОДЕЛИРАЊЕ;
• ИЗРАБОТКА НА ОСНОВЕН ТЕРК;
• МОДИФИКАЦИЈА НА ВШИТОЦИ;
• КОНСТРУКЦИЈА НА КРОЈ;
• ИЗРАБОТКА НА ОБЛЕКА.

ДИГИТАЛНО ДОСИЕ И ИЛУСТРАЦИЈА

МЕНТОР: НАСКОРО

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• ADOBE ILLUSTRATOR;
• ADOBE PHOTOSHOP;
• ДИГИТАЛНА ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА НА МОДНА ИЛУСТРАЦИЈА.

МОДНА ФОТОГРАФИЈА

МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• ИСТОРИЈА НА МОДНА ФОТОГРАФИЈА;
• ВОВЕД ВО МОДНА ФОТОГРАФИЈА;
• МЕТОДОЛОГИЈА И ПРОЦЕС НА СТУДИСКА ФОТОГРАФИЈА;
• МЕТОДОЛОГИЈА И ПРОЦЕС НА КОНЦЕПТ ФОТОГРАФИЈА;
• ФОТО-ЕДИТОРИЈАЛ;
• СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ.

МОДЕН БРЕНД

МЕНТОР: ИРИНА ТОШЕВА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• ЛИЧЕН БРЕНДИНГ, ПР И ПРОМОЦИЈА;
• ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ;
• СТРАТЕГИЈА ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ;
• МАРКЕТИНГ, ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОДАЖБА.

ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

МЕНТОР: НЕБОЈША ВИЛИЌ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• ПРЕГЛЕД НА ПОЈАВАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЕСТЕТИЧКИТЕ ИДЕИ;
• ЕСТЕТИКАТА КАКО САМОСТОЈНА ФИЛОСОФСКА ДИСЦИПЛИНА ВО 19 ВЕК;
• НОВИТЕ ПРАВЦИ ВО РАЗБИРАЊЕТО НА ЕСТЕТИКАТА ВО 20 ВЕК;
• СОВРЕМЕНИТЕ РАЗБИРАЊА И ДИСКУРЗИВНОСТА НА ЕСТЕТИКАТА ВО СВЕТСКАТА И
МАКЕДОНСКАТА ТВОРЕЧКА ПРАКСА.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

МЕНТОР:  КРИСТИНА КРАГУЈЕВСКА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

•ПОИМ ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ;
•УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН;
•УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТЕНТ.

КАРИЕРА

МЕНТОР: КРСТО ЗЛАТКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• ЛИЧЕН БРЕНДИНГ, ПР И ПРОМОЦИЈА;
• ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ;
• СТРАТЕГИЈА ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ;
• МАРКЕТИНГ, ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОДАЖБА.

МЕНТОРИ

Никола Булески - Буле
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА КОНСТРУКЦИЈА НА ОБЛЕКА
„Bella"
„Nikola Buleski - Bule“
Ирина Тошева
МОДЕН ДИЗАЈНЕР
„Irina Tosheva"

Небојша Вилиќ
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
Факултет за ликовни уметности

Александар Ношпал
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
КОСТИМОГРАФ
МОДЕН ДИЗАЈНЕР

Дејан Џолев
ВИЗУЕЛЕН АРТИСТ / ФИЛМСКИ РЕЖИСЕР
УМЕТНИЧКИ КООРДИНАТОР
Џолев и уметностите
Кристина Крагујевска
АДВОКАТ, ПРАВЕН ЕКСПЕРТ
Konrad Partners

Елена Вангеловска
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ДОЦ.
МОДЕН ДИЗАЈНЕР
МОДЕН ИЛУСТРАТОР

БЛАГОЈЧЕ НАУМОСКИ БАНЕ
ЛИКОВЕН УМЕТНИК
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОР
КРСТО ЗЛАТКОВ
ГЕНЕРАЛЕН МЕНАЏЕР
Институт за дизајн и технологии – ИДТ Скопје

НАСТАВА

ОПРЕМА И УСЛОВИ: Единствена Школа за дизајн и уметност која им овозможува на студентите: комплетно опремено модно атеље за конструкција на облека и кроење и шиење, лабараторија со таблети за цртање модна илустрација и печатење на 3Д принтери, современо фото и видео студио за модна промоција, цртачко и сликарско атеље и материјали за работа;
 

МЕНТОРИ И НАСТАВА: Нетрадиционални и флексибилни едукативни методи на настава во соработка со еминентни универзитетски професори, модни дизајнери и професионалци од индустријата;

+ Методолошки пристап кон создавање на модна колекција, следејќи ја индивидуалната естетска интуиција, според утврдени технички и културолошки параметри, преку дефинирање на дизајн предизвик, истражување, модна илустрација, технички цртеж, моделирање на прототип, кроење и шиење до конечно дизајн решение (колекција);

ИЗЛОЖБА И ПОРТФОЛИО: Реализација на портфолио од идејни решенија, модни илустрации, модни фотографии, прототип дизајни и финален дизајн производ со негово јавно претставување на крајот од академската програмата преку изложба и учество на Моден викенд Скопје;

 

ПРАКСА И ВРАБОТУВАЊЕ: Задолжително (обезбедено) едно месечно практиканство со можност за вработување! +90% од нашите студенти се вработија во модна индустрија, конфекции, атељеа, модни медиуми, или основаа сопствени компании.

 

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
45 недели
345 часа [настава]
+120 часа [пракса во компанија]

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 17.10.2022
КРАЈ НА НАСТАВА: 17.07.2023
ПРАКСА: лето 2023
ИЗЛОЖБА: септември 2023

ОДРЖУВАЊЕ:
4 ДЕНА НЕДЕЛНО

ТЕРМИН: 17:00 - 20:30ч. [4 часа]

ТИТУЛА:
МОДЕН ДИЗАЈНЕР

МОЖНОСТ ЗА КАРИЕРА:
МОДЕН ДИЗАЈНЕР
КОСТИМОГРАФ
КРОЈАЧ
МОДЕН ИЛУСТРАТОР
МОДЕН НОВИНАР
СТИЛИСТ
МОДЕН МЕНАЏЕР

ПОВИК ЗА СТИПЕНДИИ:
AПЛИКАЦИЈА ЗА 50% и 100% СТИПЕНДИРАЊЕ

Секоја година доделуваме стипендии за академските програми на кандидати со и без претходно искуство од дејноста за којашто аплицираат. Повеќе информации за начините на аплицирање и системот на вреднување можете да прочитате во самата апликациска форма.
Повикот е отворен во текот на целата година, а евалуациите на кандидатите и доделувањето на стипендиите се организира во текот на јуни и септември.

ЦЕНА: 2.450 € | 345 ЧАСА | + 120 ЧАСА ПРАКСА

ЦЕНИ СО ПОПУСТ ЗА РАНИ УПИСИдо 30 мајпопустдо 30 јулипопустдо 30 септемврипопустдо 17 окт.попуст
Уплата до 15 рати без камата2.050€-400€2.250€-200€2.350€-100€2.450€/
Во готово1.950€-500€2.150€-300€2.250€-200€2.250€-200€

ПРОГРАМА ЗА ПРЕПОРАКИ | АЛУМНИ СМЕТКА

*Со секоја препорака од наш тековен или поранешен студент добивате дополнителни 50€ попуст.

**На секој наш студент по завршување на академијата му се отвара Алумни сметка со почетно салдо од 50€, со можност за неограничено надополнување и користење. Повеќе тука.