МЕНТОРИ

10

НЕДЕЛИ

48

НАСТАВА

480

+ПРАКСА

120

ПРЕДМЕТИ

СЕМЕСТАР I

ВОВЕД ВО МОДЕН ДИЗАЈН

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 40

МЕНТОР: НИКОЛА ЕФТИМОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• ДЕФИНИРАЊЕ НА КОМПЛЕКСНИОТ МОДЕН СИСТЕМ;
• СОЗДАВАЊЕ НА МОДНИ КАТЕГОРИИ;
• МЕТОДОЛОГИЈА НА ДИЗАЈНИРАЊЕ НА МОДНА КОЛЕКЦИЈА;
• ГРАДЕЊЕ НА РЕЛАЦИЈА СО ЦЕЛНА ГРУПА;
• ПРЕЗЕНТИРАЊЕ [РЕВИЈА, ФОТО-ЕДИТОРИЈАЛ, ДИСТРИБУЦИЈА].

КОНСТРУКЦИЈА НА ОБЛЕКА СО ТЕХНИКИ НА КРОЕЊЕ И ШИЕЊЕ I

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 60

МЕНТОР: НИКОЛА БУЛЕСКИ БУЛЕ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• АЛАТКИ И НИВНО КОРИСТЕЊЕ;
• ТЕХНИКИ НА МОДЕЛИРАЊЕ;
• ИЗРАБОТКА НА ОСНОВЕН ТЕРК;
• МОДИФИКАЦИЈА НА ВШИТОЦИ;
• КОНСТРУКЦИЈА НА КРОЈ;
• ИЗРАБОТКА НА ОБЛЕКА.

МОДНА ИЛУСТРАЦИЈА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 20

МЕНТОР: АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВСКА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• МОДНАТА ИЛУСТРАЦИЈА И ЛИКОВНА ЕДУКАЦИЈА;
• ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И ТЕХНИКИ;
• ПРОПОРЦИИ НА ЧОВЕЧКО ТЕЛО;
• ПРОПОРЦИИ НА МОДНА ИЛУСТРАЦИЈА;
• КОНТРАПОСТ;
• СТИЛИЗАЦИЈА.

ИСТОРИЈА НА МОДА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 20

МЕНТОР: НИКОЛА ЕФТИМОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА НА РАЗВОЈОТ НА РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВИ И ДОДАТОЦИ,
ВО ЗАВИСНОСТ ОД ИСТОРИСКИТЕ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ И КУЛТУРОЛОШКИ КОНТЕКСТИ.

ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 16

МЕНТОР: НИКОЛА УЗУНОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

    • ШТО Е УМЕТНОСТ, А ШТО Е ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ. КАКО ДА СЕ ЧИТА И КАКО ДА СЕ ГЛЕДА УМЕТНОСТА ВО СВОЈОТ КОНТЕКСТ;
    • ПРЕГЛЕД НИЗ ИСТОРИЈАТА;
    • УМЕТНОСТА ВО 21ОТ ВЕК, СВЕТСКА СЦЕНА, ЕВРОПСКА СЦЕНА;
    • ЛОКАЛНА БАЛКАНСКА / МАКЕДОНСКА СЦЕНА

ЦРТАЧКИ И СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: БЛАШКА МИ ЕВА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• ИСТОРИЈА НА СЛИКАРСТВО;
• ЦРТАЧКИ ТЕХНИКИ: МОЛИВ, ЈАГЛЕН, ПАСТЕЛ;
• СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ: ЛАВИРАН ТУШ, АКВАРЕЛ, АКРИЛ;
• ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ТЕХНИКИ.

СЕМЕСТАР II

МОДНА КОЛЕКЦИЈА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 40

МЕНТОР: НИКОЛА ЕФТИМОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• ТЕМЕЛЕН ПРОЦЕС КОН РАЗВОЈ И РАЗРАБОТКА НА МОДНА КОЛЕКЦИЈА.

КОНСТРУКЦИЈА НА ОБЛЕКА СО ТЕХНИКИ НА КРОЕЊЕ И ШИЕЊЕ II

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 60

МЕНТОР: НИКОЛА БУЛЕСКИ БУЛЕ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• АЛАТКИ И НИВНО КОРИСТЕЊЕ;
• ТЕХНИКИ НА МОДЕЛИРАЊЕ;
• ИЗРАБОТКА НА ОСНОВЕН ТЕРК;
• МОДИФИКАЦИЈА НА ВШИТОЦИ;
• КОНСТРУКЦИЈА НА КРОЈ;
• ИЗРАБОТКА НА ОБЛЕКА.

ДИГИТАЛНА ИЛУСТРАЦИЈА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 20

МЕНТОР: АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВСКА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• ADOBE ILLUSTRATOR;
• ADOBE PHOTOSHOP;
• ДИГИТАЛНА ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА НА МОДНА ИЛУСТРАЦИЈА.

МОДНА ФОТОГРАФИЈА

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• ИСТОРИЈА НА МОДНА ФОТОГРАФИЈА;
• ВОВЕД ВО МОДНА ФОТОГРАФИЈА;
• МЕТОДОЛОГИЈА И ПРОЦЕС НА СТУДИСКА ФОТОГРАФИЈА;
• МЕТОДОЛОГИЈА И ПРОЦЕС НА КОНЦЕПТ ФОТОГРАФИЈА;
• ФОТО-ЕДИТОРИЈАЛ;
• СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ.

МОДЕН БРЕНД И МЕНАЏМЕТ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: ИРИНА ТОШЕВА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• ЛИЧЕН БРЕНДИНГ, ПР И ПРОМОЦИЈА;
• ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ;
• СТРАТЕГИЈА ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ;
• МАРКЕТИНГ, ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОДАЖБА.

ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24

МЕНТОР: НЕБОЈША ВИЛИЌ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

• ПРЕГЛЕД НА ПОЈАВАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЕСТЕТИЧКИТЕ ИДЕИ;
• ЕСТЕТИКАТА КАКО САМОСТОЈНА ФИЛОСОФСКА ДИСЦИПЛИНА ВО 19 ВЕК;
• НОВИТЕ ПРАВЦИ ВО РАЗБИРАЊЕТО НА ЕСТЕТИКАТА ВО 20 ВЕК;
• СОВРЕМЕНИТЕ РАЗБИРАЊА И ДИСКУРЗИВНОСТА НА ЕСТЕТИКАТА ВО СВЕТСКАТА И
МАКЕДОНСКАТА ТВОРЕЧКА ПРАКСА.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Empty section. Edit page to add content here.

МЕНТОРИ

Никола Ефтимов
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
МОДЕН ДИЗАЈНЕР
„Nikola Eftimov fashion & design"

Ирина Тошева
МОДЕН ДИЗАЈНЕР
„Irina Tosheva"

Дејан Џолев
ВИЗУЕЛЕН АРТИСТ / ФИЛМСКИ РЕЖИСЕР
УМЕТНИЧКИ КООРДИНАТОР
Џолев и уметностите
Никола Булески - Буле
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА КОНСТРУКЦИЈА НА ОБЛЕКА
„Bella"
„Nikola Buleski - Bule“
Небојша Вилиќ
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
Факултет за ликовни уметности

Кристина Крагујевска
АДВОКАТ, ПРАВЕН ЕКСПЕРТ
Konrad Partners

Александра Јовановска
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ДОЦ.
МОДЕН ДИЗАЈНЕР
МОДЕН ИЛУСТРАТОР

ВЛАДИМИР ЈАНЧЕВСКИ
КРИТИЧАР И ТЕОРЕТИЧАР НА УМЕТНОСТАБлашка Ми Ева
ЛИКОВЕН УМЕТНИК


НАСТАВА

ОПРЕМА И УСЛОВИ: Единствена Школа за дизајн и уметност која им овозможува на студентите: комплетно опремено модно атеље за конструкција на облека и кроење и шиење, лабараторија со таблети за цртање модна илустрација и печатење на 3Д принтери, современо фото и видео студио за модна промоција, цртачко и сликарско атеље и материјали за работа;
 

МЕНТОРИ И НАСТАВА: Нетрадиционални и флексибилни едукативни методи на настава во соработка со еминентни универзитетски професори, модни дизајнери и професионалци од индустријата;

+ Методолошки пристап кон создавање на модна колекција, следејќи ја индивидуалната естетска интуиција, според утврдени технички и културолошки параметри, преку дефинирање на дизајн предизвик, истражување, модна илустрација, технички цртеж, моделирање на прототип, кроење и шиење до конечно дизајн решение (колекција);

ИЗЛОЖБА И ПОРТФОЛИО: Реализација на портфолио од идејни решенија, модни илустрации, модни фотографии, прототип дизајни и финален дизајн производ со негово јавно претставување на крајот од академската програмата преку изложба и учество на Моден викенд Скопје;

 

ПРАКСА И ВРАБОТУВАЊЕ: Задолжително (обезбедено) едно месечно практиканство со можност за вработување! +90% од нашите студенти се вработија во модна индустрија, конфекции, атељеа, модни медиуми, или основаа сопствени компании.

 

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
48 недели
550 часа [настава]
+120 часа [пракса во компанија]

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 12.10.2020
КРАЈ НА НАСТАВА: 02.07.2021
ПРАКСА: лето 2021
ИЗЛОЖБА: септември 2021

ОДРЖУВАЊЕ:
4 ДЕНА НЕДЕЛНО

ТЕРМИН: 17:00 - 20:30ч. [4 часа]
ТИТУЛА:
МОДЕН ДИЗАЈНЕР

МОЖНОСТ ЗА КАРИЕРА:
МОДЕН ДИЗАЈНЕР
КОСТИМОГРАФ
КРОЈАЧ
МОДЕН ИЛУСТРАТОР
МОДЕН НОВИНАР
СТИЛИСТ
МОДЕН МЕНАЏЕР
ЦЕНИ:
УПИСИ ДО 15 СЕПТЕМВРИ: 2.250 €
УПИСИ ДО 15 ОКТОМВРИ: 2.450 €

15 МЕСЕЧНИ РАТИ БЕЗ КАМАТА.
10 % ПОПУСТ ЗА УПЛАТА ВО ГОТОВО.
Попустите не се комбинираат.