АКАДЕМИЈА ЗА ЕНТЕРИЕР И ПРОДУКТ ДИЗАЈН

МЕНТОРИ

12

АКТИВНИ СЕДМИЦИ

45

НАСТАВА

358

+ПРАКСА

120

ПРЕДМЕТИ

СЕМЕСТАР I

ИСТОРИЈА НА ДИЗАЈН

МЕНТОР: НИКОЛА УЗУНОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА НА РАЗВОЈОТ НА РАЗЛИЧНИТЕ СТИЛОВИ И ТЕХНИКИ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ИСТОРИСКИТЕ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ И КУЛТУРОЛОШКИ
  КОНТЕКСТИ.
 • ПРИМЕРИ ОД СЛИКАРСТВОТО, СКУЛПТУРАТА, АРХИТЕКТУРАТА И ДИЗАЈНОТ;
 • РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ЗАНАЕТЧУСТВО, СТАИЛИГ И ДИЗАЈН;
 • СОВРЕМЕНИ ТЕНДЕНЦИИ.

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИЈАЛИ

МЕНТОР:  ИЛИЈА ПАУНКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ПОИМ И ТИПОВИ МАТЕРИЈАЛИ И НИВНА УПОТРЕБА
 • ТИПОВИ НА ФИНИШИ
 • ТИПОВИ НА ОБРАБОТКИ
 • НАЧИНИ НА ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА УПОТРЕБА

ДИЗАЈН ПРОЦЕС I

МЕНТОР: АПОСТОЛ ТНОКОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИЧКИ ОСНОВИ НА СОФТВЕР ЗА 2Д СКИЦИРАЊЕ;
 • РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
 • 2Д РЕНДЕРИНГ НА ПРОДУКТ;
 • ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ;
 • ТЕОРИЈА НА БОЈА;
 • СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
 • РАЧНО МОДЕЛИРАЊЕ;
 • ДИЗАЈН РАЗМИСЛУВАЊЕ.

3Д МОДЕЛИРАЊЕ

МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ;
 • ТЕХНИЧКИ ОСНОВИ НА СОФТВЕР ЗА 3Д МОДЕЛИРАЊЕ;
 • ОСНОВИ НА МОДЕЛИРАЊЕ;
 • РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
 • 3Д РЕНДЕРИНГ НА ПРОДУКТ.

ПРОТОТИП ДИЗАЈН СТУДИО ЗА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР

МЕНТОРИ: КАТЕРИНА ТРПКОВСКА, ДЕСПИНА ЗДРАВКОВА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО
 • ДИЗАЈНИРАЊЕ НА КОНЦЕПТ ДИЗАЈН
 • ИЗРАБОТКА НА ПРОТОТИП

СЕМЕСТАР II

ДИЗАЈН ПРОЦЕС II

МЕНТОР: АПОСТОЛ ТНОКОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ДИЗАЈН РАЗМИСЛУВАЊЕ;
 • СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
 • РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
 • 3Д РЕНДЕРИНГ НА ПРОДУКТ;
 • ИЗРАБОТКА НА ПРОТОТИП ИЛИ ФИНАЛЕН ПРОДУКТ.

3Д МОДЕЛИРАЊЕ НА ЕНТЕРИЕР

МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • СТАНДАРДИ И АНАЛИЗИ НА ПРОСТОР;
 • УПОТРЕБА НА МЕБЕЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ;
 • ДЕКОРАЦИИ, БОИ, ТЕКСТУРИ;
 • ОСВЕТЛУВАЊЕ.

ДИГИТАЛНО РЕНДЕРИРАЊЕ

МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • КОМПОЗИЦИЈА И ПОСТАВУВАЊЕЊ НА КАМЕРИ
 • ОСВЕТЛУВАЊЕ
 • МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
 • ОПТИМИЗАЦИЈА НА РЕНДЕРИ
 • СЕТИРАЊЕ НА РЕНДЕРИ

ДИЗАЈН НА ЕНТЕРИЕР

МЕНТОР: НИКОЛА УЗУНОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • НАСКОРО

ПРОТОТИП ДИЗАЈН СТУДИО II

МЕНТОР: КАТЕРИНА ТРПКОВСКА / ДЕСПИНА ЗДРАВКОВА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • НАСКОРО

ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

МЕНТОР: НЕБОЈША ВИЛИЌ
НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ПРЕГЛЕД НА ПОЈАВАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЕСТЕТИЧКИТЕ ИДЕИ;
 • ЕСТЕТИКАТА КАКО САМОСТОЈНА ФИЛОСОФСКА ДИСЦИПЛИНА ВО 19 ВЕК;
 • НОВИТЕ ПРАВЦИ ВО РАЗБИРАЊЕТО НА ЕСТЕТИКАТА ВО 20 ВЕК;
 • СОВРЕМЕНИТЕ РАЗБИРАЊА И ДИСКУРЗИВНОСТА НА ЕСТЕТИКАТА ВО СВЕТСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ТВОРЕЧКА ПРАКСА.

3Д ПЕЧАТЕЊЕ

МЕНТОР: ЈЕЛЕНА ЏОКИЌ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ТЕХНОЛОГИИ НА АДИТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ( 3Д ПЕЧАТЕЊЕ )
 • ДИЗАЈН НА АДИТИВНО ПРОИЗВОДСТВО
 • ИЗРАБОТКА НА САМОСТОЈНИ ДЕЛА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

МЕНТОР: КРИСТИНА КРАГУЈЕВСКА
НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ПОИМ ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ;
 • УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН;
 • УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТЕНТ.

КАРИЕРА

МЕНТОР: КРСТО ЗЛАТКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ЛИЧЕН БРЕНДИНГ, ПР И ПРОМОЦИЈА;
 • ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ;
 • СТРАТЕГИЈА ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ;
 • БИЗНИС-МОДЕЛИ;
 • СТАРТ-АП;
 • МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА.

МЕНТОРИ

Апостол Тноковски
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈНЕР


Никола Узуновски
ДИЗАЈНЕР И УМЕТНИК


Кристина Крагујевска
АДВОКАТ, ПРАВЕН ЕКСПЕРТ
Konrad Partners

Илија Паунков
АРХИТЕКТ, ДИЗАЈНЕР НА ЕНТ.
BH Architects

Деспина Здравкова
КРЕАТИВЕН ИНЖЕЊЕР ВО КОМПАНИЈА РИНОКА


Крсто Златков
ГЕНЕРАЛЕН МЕНАЏЕР
Институт за дизајн и технологии – ИДТ Скопје

Катерина Трпковa
КРЕАТИВЕН ДИРЕКТОР ВО КОМПАНИЈА РИНОКА


Небојша Вилиќ
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
Факултет за ликовни уметности

ЈЕЛЕНА ЏОКИЌ
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
Машински факултет

НАСТАВА

ОПРЕМА И УСЛОВИ: Единствена Школа за дизајн и уметност која им овозможува на студентите: современо фото и видео студио, технолошка лабараторија со таблети за цртање и 3Д принтери, цртачко и сликарско атеље и материјали за работа, комплетно опремено модно атеље и студио за прототип продукт дизајн;

 

МЕНТОРИ И НАСТАВА: Нетрадиционални и флексибилни едукативни методи на настава во соработка со еминентни универзитетски професори и професионалци од дејностите;

 

ИЗЛОЖБА И ПОРТФОЛИО: Реализација на портфолио и финален производ со негово јавно претставување на крајот од академската програмата, пред главни менаџери на најзначајните македонски компании (адвертајзин и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции), како и преку галериска изложба (традиционално во 5 хали) со цел лично претставување и започнување на кариера;

 

ПРАКСА И ВРАБОТУВАЊЕ: Задолжително (обезбедено) едно месечно практиканство со можност за вработување! +90% од нашите студенти се вработија во најголемите адвертајзинг и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции, модни конфекции, дизајн погони, медиуми, или основаа сопствени компании.

 

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
45 активни недели
358 часа [настава]
120 часа [пракса во компанија]

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 17.10.2022
КРАЈ НА НАСТАВА: 17.07.2023
ПРАКСА: лето 2023
ИЗЛОЖБА: септември 2023

ОДРЖУВАЊЕ:
3/4 ДЕНА НЕДЕЛНО

ТЕРМИН: ПОЧЕТОК: 17:00ч.

ТИТУЛА:
ДИЗАЈНЕР НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР

МОЖНОСТ ЗА КАРИЕРА:
ПРОДУКТ ДИЗАЈНЕР
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈНЕР
ДИЗАЈНЕР НА МЕБЕЛ
3Д МОДЕЛАР
ИЛУСТРАТОР
АРТ ДИРЕКТОР
КРЕАТИВЕН ДИРЕКТОР
ПРЕТПРИЕМАЧ ВО КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ.

ПОВИК ЗА СТИПЕНДИИ:
AПЛИКАЦИЈА ЗА 50% и 100% СТИПЕНДИРАЊЕ

Секоја година доделуваме стипендии за академските програми на кандидати со и без претходно искуство од дејноста за којашто аплицираат. Повеќе информации за начините на аплицирање и системот на вреднување можете да прочитате во самата апликациска форма.
Повикот е отворен во текот на целата година, а евалуациите на кандидатите и доделувањето на стипендиите се организира во текот на јуни и септември.

ЦЕНА: 2.450 € | 358 ЧАСА | + 120 ЧАСА ПРАКСА

ЦЕНИ СО ПОПУСТ ЗА РАНИ УПИСИдо 30 мајпопустдо 30 јулипопустдо 30 септемврипопустдо 17 окт.попуст
Уплата до 15 рати без камата2.050€-400€2.250€-200€2.350€-100€2.450€/
Во готово1.950€-500€2.150€-300€2.250€-200€2.250€-200€

ПРОГРАМА ЗА ПРЕПОРАКИ | АЛУМНИ СМЕТКА

*Со секоја препорака од наш тековен или поранешен студент добивате дополнителни 50€ попуст.

**На секој наш студент по завршување на академијата му се отвара Алумни сметка со почетно салдо од 50€, со можност за неограничено надополнување и користење. Повеќе тука.