Академија за ЕНТЕРИЕР И ПРОДУКТ ДИЗАЈН | Џолев и уметностите

МЕНТОРИ

12

АКТИВНИ СЕДМИЦИ

45

НАСТАВА

358

+ПРАКСА

120

ПРЕДМЕТИ

СЕМЕСТАР I

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИЈАЛИ

МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ПОИМ И ТИПОВИ МАТЕРИЈАЛИ И НИВНА УПОТРЕБА
 • ТИПОВИ НА ФИНИШИ
 • ТИПОВИ НА ОБРАБОТКИ
 • НАЧИНИ НА ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА УПОТРЕБА

2Д СКИЦИРАЊЕ / SketchUp

МЕНТОР: АПОСТОЛ ТНОКОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИЧКИ ОСНОВИ НА СОФТВЕР ЗА 2Д СКИЦИРАЊЕ;
 • РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
 • 2Д РЕНДЕРИНГ НА ПРОДУКТ;
 • ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ;
 • ТЕОРИЈА НА БОЈА;
 • СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
 • РАЧНО МОДЕЛИРАЊЕ;
 • ДИЗАЈН РАЗМИСЛУВАЊЕ.

3Д МОДЕЛИРАЊЕ / Autodesk 3ds Max

МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ;
 • ТЕХНИЧКИ ОСНОВИ НА СОФТВЕР ЗА 3Д МОДЕЛИРАЊЕ;
 • ОСНОВИ НА МОДЕЛИРАЊЕ;
 • РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
 • 3Д РЕНДЕРИНГ НА ПРОДУКТ.

ПРОТОТИП ДИЗАЈН СТУДИО ЗА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР

МЕНТОРИ: КАТЕРИНА ТРПКОВСКА, ДЕСПИНА ЗДРАВКОВА

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО
 • ДИЗАЈНИРАЊЕ НА КОНЦЕПТ ДИЗАЈН
 • ИЗРАБОТКА НА ПРОТОТИП

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ

  МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

  НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ПРИНЦИПИ НА КОМПОЗИЦИЈА
  • ТЕОРИЈА НА БОЈА

  ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

  МЕНТОР: НЕБОЈША ВИЛИЌ
  НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ПРЕГЛЕД НА ПОЈАВАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЕСТЕТИЧКИТЕ ИДЕИ;
  • ЕСТЕТИКАТА КАКО САМОСТОЈНА ФИЛОСОФСКА ДИСЦИПЛИНА ВО 19 ВЕК;
  • НОВИТЕ ПРАВЦИ ВО РАЗБИРАЊЕТО НА ЕСТЕТИКАТА ВО 20 ВЕК;
  • СОВРЕМЕНИТЕ РАЗБИРАЊА И ДИСКУРЗИВНОСТА НА ЕСТЕТИКАТА ВО СВЕТСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ТВОРЕЧКА ПРАКСА.

  СЕМЕСТАР II

  ДИЗАЈН ПРОЦЕС

  МЕНТОР: АПОСТОЛ ТНОКОВСКИ

  НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ДИЗАЈН РАЗМИСЛУВАЊЕ;
  • СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
  • РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
  • 3Д РЕНДЕРИНГ НА ПРОДУКТ;
  • ИЗРАБОТКА НА ПРОТОТИП ИЛИ ФИНАЛЕН ПРОДУКТ.

  ДИЗАЈН НА ЕНТЕРИЕР

  МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ

  НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • СТАНДАРДИ И АНАЛИЗИ НА ПРОСТОР;
  • УПОТРЕБА НА МЕБЕЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ;
  • ДЕКОРАЦИИ, БОИ, ТЕКСТУРИ;
  • ОСВЕТЛУВАЊЕ.

  ДИГИТАЛНО РЕНДЕРИРАЊЕ / Rino - Rhinoceros 3D

  МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ

  НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • КОМПОЗИЦИЈА И ПОСТАВУВАЊЕЊ НА КАМЕРИ
  • ОСВЕТЛУВАЊЕ
  • МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
  • ОПТИМИЗАЦИЈА НА РЕНДЕРИ
  • СЕТИРАЊЕ НА РЕНДЕРИ

  3Д ПЕЧАТЕЊЕ

  МЕНТОР: ЈЕЛЕНА ЏОКИЌ

  НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ТЕХНОЛОГИИ НА АДИТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ( 3Д ПЕЧАТЕЊЕ )
  • ДИЗАЈН НА АДИТИВНО ПРОИЗВОДСТВО
  • ИЗРАБОТКА НА САМОСТОЈНИ ДЕЛА

  КАРИЕРА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

  МЕНТОРИ: КРСТО ЗЛАТКОВ + КРИСТИНА КРАГУЈЕВСКА
  НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ЛИЧЕН БРЕНДИНГ, ПР И ПРОМОЦИЈА;
  • ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ;
  • СТРАТЕГИЈА ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ;
  • БИЗНИС-МОДЕЛИ;
  • ПОИМ ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ;
  • УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН;
  • УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТЕНТ.

  ИСТОРИЈА НА ДИЗАЈН

  МЕНТОР: НИКОЛА УЗУНОВСКИ

  НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА НА РАЗВОЈОТ НА РАЗЛИЧНИТЕ СТИЛОВИ И ТЕХНИКИ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ИСТОРИСКИТЕ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ И КУЛТУРОЛОШКИ
   КОНТЕКСТИ.
  • ПРИМЕРИ ОД СЛИКАРСТВОТО, СКУЛПТУРАТА, АРХИТЕКТУРАТА И ДИЗАЈНОТ;
  • РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ЗАНАЕТЧУСТВО, СТАИЛИГ И ДИЗАЈН;
  • СОВРЕМЕНИ ТЕНДЕНЦИИ.

  ОБРАБОТКА НА ФОТОГРАФИЈА / ADOBE Photoshop

  МЕНТОР: ДЕЈАН ЏОЛЕВ

  НАСТАВНА ПРОГРАМА:

  • ОСНОВИ НА ФОТОГРАФИЈА;
  • СТУДИСКО ОСВЕТЛУВАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДИГИТАЛНО РЕНДЕРИРАЊЕ
   КОНТЕКСТИ.
  • КОРЕКЦИЈА НА ФОТО-РЕНДЕР ВО ADOBE Photoshop;

  МЕНТОРИ

  Апостол Тноковски
  ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈНЕР


  Никола Узуновски
  ДИЗАЈНЕР И УМЕТНИК


  Кристина Крагујевска
  АДВОКАТ, ПРАВЕН ЕКСПЕРТ
  Konrad Partners

  Илија Паунков
  АРХИТЕКТ, ДИЗАЈНЕР НА ЕНТ.
  BH Architects

  Дејан Џолев
  ВИЗУЕЛЕН АРТИСТ / ФИЛМСКИ РЕЖИСЕР
  УМЕТНИЧКИ КООРДИНАТОР
  Скала
  Крсто Златков
  ГЕНЕРАЛЕН МЕНАЏЕР
  Институт за дизајн и технологии – ИДТ Скопје

  Катерина Трпковa
  КРЕАТИВЕН ДИРЕКТОР ВО КОМПАНИЈА РИНОКА


  Небојша Вилиќ
  УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
  Факултет за ликовни уметности

  ЈЕЛЕНА ЏОКИЌ
  УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
  Машински факултет

  НАСТАВА

  ОПРЕМА И УСЛОВИ: Единствена Школа за дизајн и уметност која им овозможува на студентите: современо фото и видео студио, технолошка лабараторија со таблети за цртање и 3Д принтери, цртачко и сликарско атеље и материјали за работа, комплетно опремено модно атеље и студио за прототип продукт дизајн;

   

  МЕНТОРИ И НАСТАВА: Нетрадиционални и флексибилни едукативни методи на настава во соработка со еминентни универзитетски професори и професионалци од дејностите;

   

  ИЗЛОЖБА И ПОРТФОЛИО: Реализација на портфолио и финален производ со негово јавно претставување на крајот од академската програмата, пред главни менаџери на најзначајните македонски компании (адвертајзин и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции), како и преку галериска изложба (традиционално во 5 хали) со цел лично претставување и започнување на кариера;

   

  ПРАКСА И ВРАБОТУВАЊЕ: Задолжително (обезбедено) едно месечно практиканство со можност за вработување! +90% од нашите студенти се вработија во најголемите адвертајзинг и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции, модни конфекции, дизајн погони, медиуми, или основаа сопствени компании.

   

  СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:
  1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел);
  2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство).

  ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
  45 активни недели
  358 часа [настава]
  120 часа [пракса во компанија]

  ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 17.10.2022
  КРАЈ НА НАСТАВА: 17.07.2023
  ПРАКСА: лето 2023
  ИЗЛОЖБА: септември 2023

  ОДРЖУВАЊЕ:
  3/4 ДЕНА НЕДЕЛНО

  ТЕРМИН: ПОЧЕТОК: 17:00ч.ВАЖНО:
  * ТЕКОВНАТА ПРОГРАМА СЕ ОДНЕСУВА ЗА 2021/22

  ТИТУЛА:
  ДИЗАЈНЕР НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР

  МОЖНОСТ ЗА КАРИЕРА:
  ПРОДУКТ ДИЗАЈНЕР
  ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈНЕР
  ДИЗАЈНЕР НА МЕБЕЛ
  3Д МОДЕЛАР
  ИЛУСТРАТОР
  АРТ ДИРЕКТОР
  КРЕАТИВЕН ДИРЕКТОР
  ПРЕТПРИЕМАЧ ВО КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ.

  ПОВИК ЗА СТИПЕНДИИ:
  AПЛИКАЦИЈА ЗА 100%, 50% и 30% СТИПЕНДИРАЊЕ

  Секоја година доделуваме стипендии за академските програми на кандидати со и без претходно искуство од дејноста за којашто аплицираат. Повеќе информации за начините на аплицирање и системот на вреднување можете да прочитате во самата апликациска форма.
  Повикот е отворен во текот на целата година, а евалуациите на кандидатите и доделувањето на стипендиите се организира во текот на јуни и септември.

  ЦЕНА: 2.450 € | 358 ЧАСА | + 120 ЧАСА ПРАКСА

  ЦЕНИ СО ПОПУСТ ЗА РАНИ УПИСИдо 15 јунипопустдо 30 јулипопустдо 30 септемврипопустдо 17 окт.попуст
  Уплата до 15 рати без камата2.050€-400€2.250€-200€2.350€-100€2.450€/
  Во готово1.950€-500€2.150€-300€2.250€-200€2.250€-200€

  ПРОГРАМА ЗА ПРЕПОРАКИ | АЛУМНИ СМЕТКА

  *Со секоја препорака од наш тековен или поранешен студент добивате дополнителни 50€ попуст.

  **На секој наш студент по завршување на академијата му се отвара Алумни сметка со почетно салдо од 50€, со можност за неограничено надополнување и користење. Повеќе тука.