МЕНТОРИ

12

АКТИВНИ СЕДМИЦИ

45

НАСТАВА

358

+ПРАКСА

120

ПРЕДМЕТИ

СЕМЕСТАР I

ИСТОРИЈА НА ДИЗАЈН

МЕНТОР: НИКОЛА УЗУНОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА НА РАЗВОЈОТ НА РАЗЛИЧНИТЕ СТИЛОВИ И ТЕХНИКИ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ИСТОРИСКИТЕ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ И КУЛТУРОЛОШКИ
  КОНТЕКСТИ.
 • ПРИМЕРИ ОД СЛИКАРСТВОТО, СКУЛПТУРАТА, АРХИТЕКТУРАТА И ДИЗАЈНОТ;
 • РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ЗАНАЕТЧУСТВО, СТАИЛИГ И ДИЗАЈН;
 • СОВРЕМЕНИ ТЕНДЕНЦИИ.

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИЈАЛИ

МЕНТОР:  ИЛИЈА ПАУНКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ПОИМ ЗА СИЛА И СТАТИЧКИ МОМЕНТ;
 • РАМНОТЕЖА НА ТЕЛA;
 • ЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИ;
 • ТРАДИЦИОНАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ;
 • СМАРТ МАТЕРИЈАЛИ;ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ.

ДИЗАЈН ПРОЦЕС 1

МЕНТОР: АПОСТОЛ ТНОКОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИЧКИ ОСНОВИ НА СОФТВЕР ЗА 2Д СКИЦИРАЊЕ;
 • РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
 • 2Д РЕНДЕРИНГ НА ПРОДУКТ;
 • ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ;
 • ТЕОРИЈА НА БОЈА;
 • СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
 • РАЧНО МОДЕЛИРАЊЕ;
 • ДИЗАЈН РАЗМИСЛУВАЊЕ.

3Д МОДЕЛИРАЊЕ

МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ;
 • ТЕХНИЧКИ ОСНОВИ НА СОФТВЕР ЗА 3Д МОДЕЛИРАЊЕ;
 • ОСНОВИ НА МОДЕЛИРАЊЕ;
 • РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
 • 3Д РЕНДЕРИНГ НА ПРОДУКТ.

ПРОТОТИП ДИЗАЈН СТУДИО ЗА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР

МЕНТОР: НАСКОРО

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

СЕМЕСТАР II

ДИЗАЈН ПРОЦЕС 2

МЕНТОР: АПОСТОЛ ТНОКОВСКИ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ДИЗАЈН РАЗМИСЛУВАЊЕ;
 • СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА ДИЗАЈН;
 • РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
 • 3Д РЕНДЕРИНГ НА ПРОДУКТ;
 • ИЗРАБОТКА НА ПРОТОТИП ИЛИ ФИНАЛЕН ПРОДУКТ.

ДИЗАЈН НА ЕНТЕРИЕР

МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • СТАНДАРДИ И АНАЛИЗИ НА ПРОСТОР
  УПОТРЕБА НА МЕБЕЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
  ДЕКОРАЦИИ, БОИ, ТЕКСТУРИ
  ОСВЕТЛУВАЊЕ

ДИГИТАЛНО РЕНДЕРИРАЊЕ

МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ТЕХНИЧКИ ОСНОВИ НА СОФТВЕР ЗА 3Д МОДЕЛИРАЊЕ;
 • ОСНОВИ НА МОДЕЛИРАЊЕ;
 • РАЗВОЈ НА КРЕАТИВЕН КОНЦЕПТ;
 • 3Д РЕНДЕРИНГ НА ПРОДУКТ;
  КОМПОЗИЦИЈА И ПОСТАВУВАЊЕЊ НА КАМЕРИ
  ОСВЕТЛУВАЊЕ
  МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
  ОПТИМИЗАЦИЈА НА РЕНДЕРИ
  СЕТИРАЊЕ НА РЕНДЕРИ

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИЈАЛИ

МЕНТОР: ИЛИЈА ПАУНКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ПОИМ И ТИПОВИ МАТЕРИЈАЛИ И НИВНА УПОТРЕБА
  ТИПОВИ НА ФИНИШИ
  ТИПОВИ НА ОБРАБОТКИ
  НАЧИНИ НА ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА УПОТРЕБА

ПРОТОТИП ДИЗАЈН СТУДИО 2

МЕНТОР: НАСКОРО

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • НАСКОРО

ЕСТЕТИЧКИ ДИСКУРСИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ: 24
МЕНТОР: НЕБОЈША ВИЛИЌ
НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ПРЕГЛЕД НА ПОЈАВАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЕСТЕТИЧКИТЕ ИДЕИ;
 • ЕСТЕТИКАТА КАКО САМОСТОЈНА ФИЛОСОФСКА ДИСЦИПЛИНА ВО 19 ВЕК;
 • НОВИТЕ ПРАВЦИ ВО РАЗБИРАЊЕТО НА ЕСТЕТИКАТА ВО 20 ВЕК;
 • СОВРЕМЕНИТЕ РАЗБИРАЊА И ДИСКУРЗИВНОСТА НА ЕСТЕТИКАТА ВО СВЕТСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ТВОРЕЧКА ПРАКСА.

3Д ПЕЧАТЕЊЕ

МЕНТОР: ЈЕЛЕНА ЏОКИЌ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • НАСКОРО

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

МЕНТОР: КРИСТИНА КРАГУЈЕВСКА
НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ПОИМ ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ;
 • УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН;
 • УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТЕНТ.

КАРИЕРА

МЕНТОР: КРСТО ЗЛАТКОВ

НАСТАВНА ПРОГРАМА:

 • ЛИЧЕН БРЕНДИНГ, ПР И ПРОМОЦИЈА;
 • ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ;
 • СТРАТЕГИЈА ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ;
 • БИЗНИС-МОДЕЛИ;
 • СТАРТ-АП;
 • МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА.

МЕНТОРИ

Никола Узуновски
ДИЗАЈНЕР И УМЕТНИК


Илија Паунков
АРХИТЕКТ, ДИЗАЈНЕР НА ЕНТ.
BH Architects

БЛАГОЈЧЕ НАУМОВСКИ БАНЕ
ЛИКОВЕН УМЕТНИК
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОР
Јовица Мијалковиќ
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
Факултет за арт и дизајн
ДИЗАЈНЕР И УМЕТНИК
Јована Јованова
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
Delft University of Technology

Крсто Златков
МАРКЕТИНГ СПЕЦИЈАЛИСТ
Seavus Education & Development Center

Апостол Тноковски
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈНЕР


Небојша Вилиќ
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФ.
Факултет за ликовни уметности

Кристина Крагујевска
АДВОКАТ, ПРАВЕН ЕКСПЕРТ
Konrad Partners

НАСТАВА

ОПРЕМА И УСЛОВИ: Единствена Школа за дизајн и уметност која им овозможува на студентите: современо фото и видео студио, технолошка лабараторија со таблети за цртање и 3Д принтери, цртачко и сликарско атеље и материјали за работа, комплетно опремено модно атеље и студио за прототип продукт дизајн;

 

МЕНТОРИ И НАСТАВА: Нетрадиционални и флексибилни едукативни методи на настава во соработка со еминентни универзитетски професори и професионалци од дејностите;

 

ИЗЛОЖБА И ПОРТФОЛИО: Реализација на портфолио и финален производ со негово јавно претставување на крајот од академската програмата, пред главни менаџери на најзначајните македонски компании (адвертајзин и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции), како и преку галериска изложба (традиционално во 5 хали) со цел лично претставување и започнување на кариера;

 

ПРАКСА И ВРАБОТУВАЊЕ: Задолжително (обезбедено) едно месечно практиканство со можност за вработување! +90% од нашите студенти се вработија во најголемите адвертајзинг и маркетинг агенции, дизајн студија, фото и видео продукции, модни конфекции, дизајн погони, медиуми, или основаа сопствени компании.

 

СЕКОЈ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДАЛИ ПРОГРАМАТА ЌЕ ЈА СЛЕДИ:

1. Со физичко присуство на цела настава (теоретски и практичен дел)

2. На комбиниран начин (теоретскиот дел ќе го следи онлајн, практичниот дел со физичко присуство)

3. Целосно онлајн (теоретски и практичен дел)

Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
45 активни недели
358 часа [настава]
120 часа [пракса во компанија]

ПОЧЕТОК НА НАСТАВА: 15.10.2021
КРАЈ НА НАСТАВА: 15.07.2022
ПРАКСА: лето 2022
ИЗЛОЖБА: септември 2022

ОДРЖУВАЊЕ:
3/4 ДЕНА НЕДЕЛНО

ТЕРМИН: ПОЧЕТОК: 17:00ч.

ТИТУЛА:
ДИЗАЈНЕР НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР

МОЖНОСТ ЗА КАРИЕРА:
ПРОДУКТ ДИЗАЈНЕР
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈНЕР
ДИЗАЈНЕР НА МЕБЕЛ
3Д МОДЕЛАР
ИЛУСТРАТОР
АРТ ДИРЕКТОР
КРЕАТИВЕН ДИРЕКТОР
ПРЕТПРИЕМАЧ ВО КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ.

ПОВИК ЗА СТИПЕНДИИ:
AПЛИКАЦИЈА ЗА 50% и 100% СТИПЕНДИРАЊЕ

Секоја година доделуваме стипендии за академските програми на кандидати со и без претходно искуство од дејноста за којашто аплицираат. Повеќе информации за начините на аплицирање и системот на вреднување можете да прочитате во самата апликациска форма.
Повикот е отворен во текот на целата година, а евалуациите на кандидатите и доделувањето на стипендиите се организира во текот на јуни и септември.

ЦЕНА: 2.450 € | 480 ЧАСА | + 120 ЧАСА ПРАКСА

ЦЕНИ СО ПОПУСТ ЗА РАНИ УПИСИдо 15 мајпопустдо 15 јулипопустдо 15 септ.попустдо 15 окт.попуст
Уплата до 15 рати без камата2.050€-400€2.250€-200€2.350€-100€2.450€/
Во готово1.950€-500€2.150€-300€2.250€-200€2.250€-200€

ПРОГРАМА ЗА ПРЕПОРАКИ | АЛУМНИ СМЕТКА

*Со секоја препорака од наш тековен или поранешен студент добивате дополнителни 50€ попуст.

**На секој наш студент по завршување на академијата му се отвара Алумни сметка со почетно салдо од 50€, со можност за неограничено надополнување и користење. Повеќе тука.