Оглас за вработување | Скала
оглас-за-вработување-скала-џолев

Оглас за вработување

3052 Comments off Некатегоризирано


Придружи ни се во Скала(ленд) – најкреативната заедница во градот!

Во потрага сме за двајца нови талентирани соработници кои ќе се приклучат кон нашиот инспиративен тим и ќе ја надополнат позитивната работна атмосфера!

ПОЗИЦИИ:

 • Административен асистент;
 • Финансиски референт.


Отворен повик 1
Административен асистент

Кои се главните задачи за оваа работна позиција?

 • Комуникација со странки, обработка на апликации и подготовка на договори за упис во школата;
 • Подготовка на договори и меморандуми на соработка за потребите на школата;
 • Подготовка на договори за внатрешни/надворешни соработници и консултанти во школата;
 • Директна соработка со административниот тим, редовна комуникација со тимот од настава, надворешните соработници и консултанти ангажирани во школата;
 • Логистичка поддршка при наставни активности во рамки на школата;
 • Менаџирање и архивирање на податоци, како и ажурирање на дата-бази на контакти.


Кои моментални познавања би те издвоиле?

 • Одлични комуникациски вештини;
 • Добри аналитички способности, уредност и одговорност;
 • Проактивност, организираност и ориентираност кон остварување на резултати;
 • Способност за работа под притисок и работа во тим;
 • Напредни познавања на MS Office и Google Workspace;
 • Одлично познавање на англиски јазик.


Кои претходни искуства би те издвоиле?

 • Завршено високо образование од областа на правните науки, односи со јавност, менаџмент, маркетинг и други комуникациски студии.
 • Претходно искуство во граѓанскиот сектор, волонтерски активности во студентски и невладини организации (за предност се смета доколку тие организации директно биле вклучени во областа на образованието).


Дополнителни информации:
Работното време во „Скала“: од понеделник до петок, 10:00-18:00.
Испрати го твоето CV со назнака во наслов „Административен асистент“ на [email protected] најдоцна до 20.1.2024 год.


Отворен повик 2
Финансиски референт

Кои се главните задачи за оваа работна позиција?

 • Евидентирање и распоредување на трошоци поврзани со работењето;
 • Евиденција на приливи;
 • Изработка на фактури;
 • Изработка на финансиски извештаи;
 • Подготовка на документација и комуникација со сметководство;
 • Управување со финансиите на компанијата.


Кои моментални познавања би те издвоиле?

 • Организациски вештини и поставување на приоритети;
 • Добри аналитички способности, уредност и одговорност;
 • Проактивност, организираност и ориентираност кон остварување на резултати;
 • Напредни познавања на MS Office (особено на MS Excel) и Google Workspace;
 • Одлично познавање на англиски јазик.


Кои претходни искуства би те издвоиле?

 • Завршено високо обрзование (Економски факултет) од областа на финансиски менаџмент и сметководство и ревизија;
 • Претходно работно искуство би се сметало за предност.


Дополнителни информации:

Работното време во „Скала“: од понеделник до петок, 10:00-18:00.
Испрати го твоето CV со назнака во наслов „Финансиски референт“ на [email protected] најдоцна до 20.1.2024 год.