ПРОШЕТКА НИЗ ДИЗАЈН-ПРОЦЕСОТ: АЛТЕРНАТИВНО СТУДЕНТСКО ДОМУВАЊЕ; ПРЕНАМЕНА НА КОНТЕЈНЕРИ ЗА ТРАНСПОРТ

By: 66 Comments off

Продукт-дизајнерите се решавачи на проблеми. Креативноста ни произлегува од ситуациите за коишто останатите тврдат дека немаат решение, а ние тврдоглаво не прифаќаме НЕ за одговор.

Топ 3 за месец мај

By: 93 Comments off

Најозборуваните дела од студентите на Академијата за визуелни уметности при Школата за дизајн и уметност „Џолев и уметностите“.

Топ 3 за месец април

By: 1648 Comments off

Најозборуваните дела од студентите на Академијата за визуелни уметности при Школата за дизајн и уметност „Џолев и уметностите“. Овој месец школата прослави 8 години од првиот одржан час. На денот на