ДЕТСКА ЕДУКАЦИЈА И ЗАБАВА: ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ » SKALA School

ДЕТСКА ЕДУКАЦИЈА И ЗАБАВА: ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

By: doromarga Date: Мај 31, 2020
Квалитетот на исхраната е важен фактор за физичкиот развој на вашето дете, додека уметноста е духовна храна којашто е задолжителна на детското мени за негување на интелектуалниот и креативен капацитет.KIDS програмите од Џолев и Уметностите, ќе ја поттикнат креативноста, го мотивираат критичкото размислување и социјалната комуникација на секое дете, преку класичните уметнички медиуми, преку јасно дефинирана работна програма, нетрадиционална (современа) претстава и организација на часовите.Ментори на програмата се Доротеј Нешовски и Маргарита Симовска.
0 student
Free
4388 Comments off

ДЕТСКА ЕДУКАЦИЈА И ЗАБАВА: Цртање и сликање се состои од запознавање со ликовната уметност, преку цртачките, сликарските и вајарските техники, преку забавни, практични и стимулативни методи на работа со искусни педагози специјализирани во полето на ликовните уметности.

 

Со цел елементарно запознавање на ликовната уметност, стекнуваат навики, дисциплина и грижа за сопствениот работен простор, развивање на нови начини на изразување и стимулирање на личната љубопитност, комуникациски вештини, креативен и интелектуален развој, преку игри и задачи.

 

ПРОГРАМА:
• Цртачки техники [молив, дрвени боички];
• Техника колаж [различни типови медиуми];
• Сликарски техники [акварел, акрил];
• Вајарство [пластелин, глина];
• Интервенции [на предмети, во простор] [индивидуални, групни]

 

 

ЦЕНА
ГРУПА I • 1.200 ден месечна членарина (Програмата се препорачува да се следи 3 месеци).
ГРУПА II • 1.200 ден месечна членарина (Програмата се препорачува да се следи 3 месеци).
ГРУПА III • 1.600 ден месечна членарина (Програмата се препорачува да се следи 3 месеци).

 

+ Сите потребни материјали што ќе се користат во текот на еден месец можете да ги добиете во пакет во вредност од 400 денари.

 

 

ОДРЖУВАЊЕ:

 

ГРУПА I • 6 – 8 години
ПОЧЕТОК 28.09.2020 • понеделник
ТЕРМИН 17:00 – 18:00

 

ГРУПА II • 9 – 12 години
ПОЧЕТОК 28.09.2020 • понеделник
ТЕРМИН 17:00 – 18:00

 

ГРУПА III • 13 – 16 години
ПОЧЕТОК 29.09.2020 • вторник
ТЕРМИН 17:00 – 18:00

 

ОНЛАЈН НАСТАВА • еднаш неделно • 60 мин.

 

ЦЕНА
ГРУПА I • 1.200 ден месечна членарина (Програмата се препорачува да се следи 3 месеци).
ГРУПА II • 1.200 ден месечна членарина (Програмата се препорачува да се следи 3 месеци).
ГРУПА III • 1.600 ден месечна членарина (Програмата се препорачува да се следи 3 месеци).

 

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО СКАЛА МАГАЗИН ДООЕЛ Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210-0742996701-34
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Цртање и сликање кидс