ИМПРЕСИИ ОД ПАРАДИГМА

By: 31 Comments off

Во петокот, на 16-ти октомври, се случи најголемата студентска изложба насловена како „Parádeigma“, каде 78 автори од Академиите за дизајн при Школата за дизајн и уметност „Џолев и уметностите” изложија

АЛУМНИ ОД „ЏОЛЕВ И УМЕТНОСТИТЕ“, АСИСТЕНТИ НА АКАДЕМИИТЕ ЗА ДИЗАЈН

By: 24 Comments off

Во школата за дизајн и уметност „Џолев и уметностите“ на 16 октомври официјално започнуваат Академиите за дизајн, генерација 2020/21, каде покрај фантастичните ментори, кои се несомнено експерти во полињата во

ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА: ПРОДУКТ ДИЗАЈН

By: 26 Comments off

Секој од студентите од Академијата за продукт дизајн има различен стил во кој се испреплетуваат различни техники од полињата и предметите кои ги изучуваат и практикуваат. Без разлика дали се