ДЕТСКА ЕДУКАЦИЈА И ЗАБАВА: ДРАМСКИ АКТЕР » SKALA School

ДЕТСКА ЕДУКАЦИЈА И ЗАБАВА: ДРАМСКИ АКТЕР

By: saradarijan Date: Мај 31, 2020
Квалитетот на исхраната е важен фактор за физичкиот развој на вашето дете, додека уметноста е духовна храна којашто е задолжителна на детското мени за негување на интелектуалниот и креативен капацитет.KIDS програмите од Џолев и Уметностите, ќе ја поттикнат креативноста, ќе го мотивираат критичкото размислување и социјалната комуникација на секое дете, преку класичните уметнички медиуми, преку јасно дефинирана работна програма, нетрадиционална (современа) претстава и организација на часовите.
0 student
Free
2957 Comments off

Драмската секција се состои од запознавање со актерската игра, преку вежби, етиди, импровизации, драмско читање и анализа, создавање на лик и претстава, вежби за опуштање, зближување, тимска работа и спријателување.

 

Со цел елементарно запознавање на актерската игра, градење на самодоверба, развивање на емпатија и разбирање, снаодливост во решавањето на било каков проблем, развивање на навики, комуникациски вештини, креативен и интелектуален развој, преку игри и актерски задачи.

 

ПРОГРАМА:

ГРУПА I • 6 – 8 години
• Техника на глас (вежби за говор);
• Сценски движења;
• Вежби за концентрација;
• Имитација (животни, појави,предмети);
• Импровизација;
• Работа со партнер;
• Етиди;
• Анализа на бајки;
• Актерот како раскажувач;
• Претстава.

 

ГРУПА II • 9 – 12 години
• Техника на глас (вежби за говор);
• Сценски движења;
• Вежби за концентрација;
• Имитација (животни, појави,предмети);
• Импровизација;
• Работа со партнер;
• Етиди;
• Анализа на драмски текст;
• Драмско читање;
• Монолог;
• Претстава.

 

ГРУПА III • 13 – 16 години
• Техника на глас (вежби за говор);
• Сценски движења;
• Вежби за концентрација;
• Имитација (животни, појави,предмети);
• Импровизација;
• Работа со партнер;
• Етиди;
• Анализа на драмски текст;
• Драмско читање;
• Создавање на лик;
• Претстава.

 

 

ЦЕНА
ГРУПА I • 1.200 ден месечна членарина (Програмата се препорачува да се следи 3 месеци).
ГРУПА II • 1.200 ден месечна членарина (Програмата се препорачува да се следи 3 месеци).
ГРУПА III • 1.600 ден месечна членарина (Програмата се препорачува да се следи 3 месеци).

 

 

ОДРЖУВАЊЕ:

 

ГРУПА I • 6 – 8 години
ПОЧЕТОК 28.09.2020 • понеделник
ТЕРМИН 17:00 – 18:00

 

ГРУПА II 9 – 12 години
ПОЧЕТОК 28.09.2020 • понеделник
ТЕРМИН 17:00 – 18:00

 

ГРУПА III • 13 – 16 години
ПОЧЕТОК 29.09.2020 • вторник
ТЕРМИН 17:00 – 18:00

 

ОНЛАЈН НАСТАВА • еднаш неделно • 60 мин.

 

ЦЕНА
ГРУПА I • 1.200 ден месечна членарина (Програмата се препорачува да се следи 3 месеци).
ГРУПА II • 1.200 ден месечна членарина (Програмата се препорачува да се следи 3 месеци).
ГРУПА III • 1.600 ден месечна членарина (Програмата се препорачува да се следи 3 месеци).

НАЧИН НА УПЛАТА

УПЛАТА ДО СКАЛА МАГАЗИН ДООЕЛ Скопје
БАНКА НЛБ Банка
ЖИРО СМЕТКА 210-0742996701-34
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Драмски актер кидс