ОФИЦИЈАЛНО И ЕДИНСТВЕНО ПИСМО НА ПОИМИ: БОЈАН МАТЕЈИН

87 Comments off кариера, Студенти


АЗБУКА НА АКАДЕМИЈА ЗА ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ


Бојан Матејин е студент на Академијата за визуелни уметности во Џолев и уметностите.

Бојан ја открил својата љубов кон дизајнот по две погрешни одлуки, прво изборот да студира информатиката, а потоа и изборот за бизнис логистика. Избегнувајќи ги студиите се пронашол себеси во граѓанскиот сектор како волонтер-едукатор, организатор младински настани, графички дизајнер…, по што конечно и како студент на Академијата за визуелни уметности. 

Денес Бојан е проактивен, и постојан во личните истражувачки процеси со фокус на дизајн и фотографија. Некои од луѓето за него ќе кажат дека е дизајнер, други дека тој е фотограф, токму поради тоа што овие две активности се постојани во неговото творештво со високо стилизиран и впечатлив стил.


А / Abstract – The Art of Design

К / Комик Санс

П / Пола Шер (дизајнерка)

Џ / Џонатан Завата


АВТОР НА ИЛУСТРАТИВНА АЗБУКА: БОЈАН МАТЕЈИН

________________
ТВ РЕДАКЦИЈА

РЕЖИЈА Диме Данов
КАМЕРА Виктор Стојков
МОНТАЖА Виктор Стојков
ТОН Милан Димитриев
АНИМАЦИЈА Виктор Стојков

СЕТ АСС.
Стојан Ајтов
Илијана Такашманова
Сара Прилепчанска
Марија Јаќовска
Верче Стефановска